مقاله بررسي امكان برآورد بار معلق رودخانه كرج با بهره گيري از منطق فازي و شبكه عصبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي امكان برآورد بار معلق رودخانه كرج با بهره گيري از منطق فازي و شبكه عصبي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بار معلق
مقاله منحني سنجه رسوب
مقاله شبكه عصبي مصنوعي
مقاله منطق فازي و رودخانه كرج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برآورد بار معلق رودخانه يك امر مهم در طراحي سازه هاي آبي، مسايل زيست محيطي و كيفيت آب رودخانه ها مي باشد. يكي از متداول ترين روش ها براي برآورد بار معلق رودخانه منحني سنجه رسوب مي باشد،‏‏ در منحني سنجه رسوب يك رابطه رگرسيوني كه به طور معمول از نوع تواني مي باشد بين دبي آب و رسوب بر قرار مي شود. با توجه به عدم قطعيت ها و غير خطي بودن ارتباط بين دبي آب و رسوب، منحني سنجه رسوب فاقد كارايي لازم براي اين امر مي باشد. در اين پژوهش با بهره گيري از روش هاي هوش مصنوعي (شبكه عصبي مصنوعي و منطق فازي) ميزان بار معلق رودخانه كرج در ايستگاه سيرا برآورد شد. در آغاز مدل هاي مختلف شبكه عصبي و منطق فازي ساخته شد، كه در روش شبكه عصبي شبكه با چهار نرون در لايه مخفي و در منطق فازي سيستم استنتاج فازي ممداني با چهار تابع عضويت گوسي به عنوان بهترين مدل ها شناخته شدند، در نهايت نتايج اين پژوهش نشان داد كه منطق فازي عملكرد بهتري نسبت به دو روش شبكه عصبي مصنوعي و منحني سنجه رسوب داشته و بهره گيري از آن براي برآورد بار معلق رودخانه پيشنهاد مي شود.