مقاله بررسي امكان توليد ماريناد از ماهي كپور پرورشي(Cyprinus carpio) و تعيين زمان ماندگاري آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در شيلات (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي امكان توليد ماريناد از ماهي كپور پرورشي(Cyprinus carpio) و تعيين زمان ماندگاري آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماريناد
مقاله ماهي كپور پرورشي (Cyprinus carpio)
مقاله تركيب هاي نيتروژنه فرار
مقاله پراكسيد
مقاله pH
مقاله زمان ماندگاري
مقاله معيار تصويري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اكبرزاده پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: معيني سهراب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين پژوهش ماريناد ماهي كپور پرورشي‏‏، با بهره گيري از سه روش در زمان هاي متفاوت شستشو درآب نمك ۵% (۶۰، ۹۰ و ۱۲۰ دقيقه) به منظور بوزدايي گوشت ماهي كپور تهيه و نمونه ها بر پايه ويژگي هاي حسي، با روش معيار تصويري ۵ نقطه اي مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه بهينه (مدت زمان شستشو ۹۰ دقيقه) گزينش و در ۲ حالت، آب پزشده و غير آب پز شده براي تهيه ماريناد به كار برده شدند. بنا به نتايج آزمايش هاي حسي، نمونه آب پز شده برگزيده و در مدت ۹۰ روز انبارداري در دماي ۱±۵ درجه سلسيوس، تغييرات pH، پراكسايد، تركيب هاي نيتروژنه فرار و شمارش كلي باكتري ها در فواصل زماني ۱۵ روزه مورد اندازه گيري قرارگرفتند. بر اين پايه pH نمونه ها پس از روز سي ام در ۱/۳ به تعادل نسبي رسيد. پراكسايد بين ۳/۱-۸/۰ ميلي اكي والان در كيلوگرم متغير بود و ميزان تركيب هاي نيتروژنه فرار نيز در طول مدت نگهداري به ۸/۹ ميلي گرم درصد گرم ماده گوشتي رسيد كه پس از روز چهل و پنجم تغييرات محسوسي را نشان نداد. در همه مادينادهاي توليدي رشد باكتريايي ديده نشد. بنا به نتايج دست آمده پيشنهاد مي شود كه زمان ماندگاري فرآورده توليدي ۹۰ روز باشد.