مقاله بررسي امكان جايگزين كردن محلول هاي غذايي با EC متغير به جاي محلول غذايي با EC ثابت در آبكشت گوجه فرنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي امكان جايگزين كردن محلول هاي غذايي با EC متغير به جاي محلول غذايي با EC ثابت در آبكشت گوجه فرنگي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هدایت الکتریکی
مقاله محلول غذایی
مقاله کشت بدون خاک
مقاله تابش
مقاله گلخانه
مقاله گوجه فرنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي افشار اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: بابالار مصباح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور ارزيابي پاسخ دو رقم گوجه فرنگي خوشه اي به محلول هاي غذايي با سطوح مختلف هدايت الكتريكي (EC) و درك بهتر واكنش اين محصول به محلول هايي با EC هاي ثابت يا متغير انجام شد. بدين منظور دو رقم گوجه فرنگي گلخانه اي (رازان و ارگون) در سيستم آبكشت در بستر پرليت كشت شدند. گياهان كشت شده با محلول هاي غذايي با EC هاي ثابت ۲ و ۳ ميلي موس و يا با محلول هايي با EC هاي متغير ۵/۱، ۲ و ۳ ميلي موس بر سانتيمتر در طول روز تغذيه شدند. اساس تغييرات در تيمار EC متغير، تبخير و تعرق گياهان بر اساس ميزان تابش نور بود. يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه استفاده از محلول هاي غذايي با EC هاي متغير در طول روز مي تواند ميزان مواد جامد محلول (TSS) ميوه ها را بهبود بخشد. تيمارهاي محلول غذايي از نظر ميزان ديگر صفات كيفي (سفتي، pH، اسيديته قابل تيتراسيون و ويتامين ث ميوه) و عملكرد تفاوت معني داري نشان ندادند. عدم مشاهده تفاوت معني دار در عملكرد تيمار ECهاي متغير نسبت به تيمار EC رايج (۳ ميلي موس بر سانتيمتر) امكان صرفه جويي در نمك هاي مورد استفاده براي تهيه محلول غذايي جهت پرورش گوجه فرنگي در سيستم آبكشت را نشان مي دهد. ارقام مورد استفاده در اين تحقيق تفاوت معني داري از نظر عملكرد ميوه هاي درجه ۱، درجه ۲ و عملكرد كل و برخي صفات كيفي نشان دادند. رقم ارگون داراي عملكرد بالاتر و رقم رازان داراي محتوي TSS بيشتري بود.