مقاله بررسي امکان استفاده از فيبر چوب و کارتن کهنه در لايه هاي سطحي تخته خرده چوب و تاثير آنها بر سختي و زبري سطح تخته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۶۲ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان استفاده از فيبر چوب و کارتن کهنه در لايه هاي سطحي تخته خرده چوب و تاثير آنها بر سختي و زبري سطح تخته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخته خرده چوب لايه اي
مقاله کارتن کهنه
مقاله سختي سطح
مقاله رزين
مقاله زبري سطح
مقاله الياف چوب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوست حسيني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: عبدل زاده حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق امکان استفاده از الياف چوب و کارتن کهنه (OCC) در سطح تخته خرده چوب مورد بررسي قرار گرفت. سه عامل متغير اين بررسي، شامل مقدار رطوبت کيک، درصد چسب و نوع ماده بکار رفته در لايه هاي سطحي تخته خرده چوب بودند که تاثير آنها بر سختي و زبري سطح تخته ها بررسي شد. نتايج نشان دادند که کاربرد فيبر چوب و الياف کارتن کهنه در لايه هاي سطحي تخته، باعث بهبود کيفيت سطح تخته ها و کاهش سختي آنها مي شود. افزايش رطوبت و رزين لايه هاي سطحي کيک، سختي و کيفيت سطح تخته ها را بهبود مي بخشد. بالاترين سختي سطح مربوط به نمونه هاي شاهد با ۱۰% رزين و ۱۴% رطوبت بود. صافترين سطح مربوط به تخته هايي با الياف چوب و الياف کارتن کهنه با ۱۴% رطوبت و ۱۲% رزين بود.