مقاله بررسي امکان انتقال فلزهاي سنگين به منابع آبي از پسماندهاي سد باطله كارخانه فرآوري سرب و روي لكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان انتقال فلزهاي سنگين به منابع آبي از پسماندهاي سد باطله كارخانه فرآوري سرب و روي لكان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلزهاي سنگين
مقاله حلاليت پذيري
مقاله پسماندها
مقاله لكان اراك
مقاله نرم افزار SPSS15

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادي دربان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كليني سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مرزبان مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسماندهاي خطرناک يکي از مسايل مهم زيست محيطي فرآوري مواد معدني است که در کشور ما به دليل عدم معرفي آن ها و عدم تعيين استانداردهاي لازم در مورد نحوه دفن و يا تصفيه و خنثي سازي آن ها کم تر مورد توجه قرار گرفته است. اين پسماندها و باطله هاي توليد شده كارخانه هاي فرآوري مواد معدني كه حاوي فلزهاي سنگين هستند با ايجاد مکانيسم هايي با مواد متفاوت به منابع آبي و خاكي منتقل شده و اثرهاي زيان بار زيست محيطي را سبب مي شوند. از پارامترهاي موثر در ميزان حلاليت فلزهاي سنگين و انتقال آن ها به محيط زيست؛pH ، دما، نسبت مايع به جامد و زمان در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته اند. در اين مقاله به شناسايي و بررسي رفتار و ميزان حلاليت فلزهاي سنگين از پسماند هاي كارخانه فرآوري سرب و روي لکان در آزمايش هاي ليچينگ مخزني پرداخته شده است که طي آن مقدارهايpH ، دما، نسبت مايع به جامد و زمان كه در ۵ سطح مورد بررسي قرار گرفت که در نهايت بيشترين درصد حلاليت براي خاک سد باطله تحت شرايط pH=5 ، دماي ۲۵ درجه سانتي گراد، نسبت مايع به جامد ۱:۱۰ و زمان ۱ ساعت حاصل شد كه نشان دهنده بحراني ترين شرايط در ميزان حلاليت فلزهاي سنگين پسماندهاي اين كارخانه و انتقال آن ها به منابع آبي و خاكي است و هم چنين با استفاده از نرم افزار SPSS15 به بررسي تاثير هر يک از عامل ها روي درصد حلاليت پرداخته شد که در نهايت براي عنصرهاي روي و نيکل، عامل زمان و براي عنصرهاي کبالت، کادميم و سرب عامل pH بيشترين تاثير را روي درصد حلاليت دارا بودند.