مقاله بررسي امکان بهبود ويژگي هاي مقاومتي چوب صنوبر با روش ترکيبي اصلاح گرمآبي، مکانيکي (CHTM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در صنايع چوب و كاغذ ايران از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان بهبود ويژگي هاي مقاومتي چوب صنوبر با روش ترکيبي اصلاح گرمآبي، مکانيکي (CHTM)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيمار ترکيبي گرمآبي مکانيکي
مقاله چگالي
مقاله خواص خمشي
مقاله مقاومت به ضربه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف نيا حوري
جناب آقای / سرکار خانم: محبي بهبود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش با ابداع شيوه اي جديد و ترکيب دو روش اصلاحي گرمآبي (Hydrothermal) و مکانيکي (Mechanical) اقدام به اصلاح ويژگي هاي مکانيکي چوب صنوبر شد. بدين منظور نمونه هايي به ابعاد۵۰۰×۵۵×۵۰mm  تهيه شدند و در رآکتور ويژه اي، با دماهاي ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ درجه سلسيوس و به مدت ۳۰ دقيقه در درون آب تيمار شدند. پس از آن نمونه ها با پرس و تحت فشار ۸۰ بار و دماي ۱۸۰ درجه سلسيوس به مدت ۲۰ دقيقه و با ضريب فشردگي ۶۰% فشرده شدند. چگالي، خصوصيات خمشي (مدول کشساني و مدول گسيختگي) و مقاومت به ضربه نمونه هاي تيمار شده اندازه گيري شدند و با نمونه هاي تيمار نشده مقايسه شدند. نتايج به دست آمده نشان دادند که چگالي، مدول کشساني و مقاومت به ضربه چوب صنوبر با افزايش دماي تيمار فزوني يافتند و بالاترين چگالي، مدول کشساني و مقاومت به ضربه در دماي ۱۵۰ درجه سلسيوس به دست آمد. افزايش دما تا ۱۲۰ درجه سلسيوس، مدول گسيختگي را بالا برد؛ ولي افزايش دما تا ۱۸۰ درجه سلسيوس، اين مدول را تا حد چوب صنوبر تيمار نشده کاهش داد.