مقاله بررسي امکان بهبود کيفيت ذرت سيلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودني هاي ميکروبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۴۱ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان بهبود کيفيت ذرت سيلو شده و کاهش مدت زمان عمل آوري آن با استفاده از افزودني هاي ميکروبي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مواد سيلو شده
مقاله لاکتوباسيلوس پلانتاروم
مقاله زمان ساخت
مقاله بهبود کيفيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري ياراحمدي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور کاهش مدت زمان سيلو کردن ذرت علوفه اي از ۲۱ روز به ۱۴ روز و بهبود کيفيت آن، آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي با ۵ تيمار مختلف و با سه تکرار انجام شد. تيمارها با افزودن مقادير متفاوت باکتري لاکتوباسيلوس پلانتاروم (LP) و مخمر ساکاروميسس سرويسيه(SC)  به علوفه ذرت در نظر گرفته شد. تيمارها شامل پنج سطح تيمار بدون هيچ گونه افزودني به عنوان شاهد (LP0-SC0)، ۰٫۵ گرم لاکتوباسيلوس پلانتاروم در ۱۰۰ کيلو علوفه ذرت (LP1-SC0)،  0.75گرم لاکتوباسيلوس پلانتاروم در ۱۰۰ کيلو علوفه ذرت (LP2-SC0)، ۰٫۵ گرم ساکاروميسس سرويسيه در ۱۰۰ کيلو علوفه ذرت (LP0-SC1)،۰٫۵  گرم لاکتوباسيلوس پلانتاروم و ۰٫۵ گرم ساکاروميسس سرويسيه در ۱۰۰ کيلو علوفه ذرت(LP1-SC1)  بودند. شبيه سازي ساختمان سيلو توسط بشکه هاي پلاستيکي صورت گرفت. در پايان روزهاي ۷، ۱۴، ۲۱ نمونه برداري انجام و pH ، ماده خشک، اسيد لاکتيک، اسيد استيک و خصوصيات ظاهري مواد سيلويي مورد ارزيابي قرار گرفت. در هر بار نمونه برداري و در پايان روزهاي ۱۴ و ۲۱ گروه سوم (LP2-SC0) داراي کمترين pH و بيشترين مقدار اسيد لاکتيک بود. مقدار pH و اسيد لاکتيک در روز ۲۱ با تيمار سوم تفاوت معني داري با ساير گروه ها داشت (p<0.05). بنابراين به نظر مي رسد با استفاده مناسب از افزودني هاي باکتريايي مي توان ضمن حفظ کيفيت مواد سيلويي و جلوگيري از فساد آن، مدت آماده سازي را نيز يک هفته کاهش داد. اما مصرف علوفه سيلو شده در کمتر از ۲۱ روز توصيه نمي شود.