مقاله بررسي امکان جايگزيني تانن به جاي خاک رس در فرآيند تکثير مصنوعي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus Borodin, 1897) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان جايگزيني تانن به جاي خاک رس در فرآيند تکثير مصنوعي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus Borodin, 1897)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهي ايراني
مقاله Acipenser persicus
مقاله خاک رس
مقاله تانن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي محمدي سيداكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاس ماهي ايراني بومي قسمت جنوبي درياي خزر و فراوانترين ماهي خاوياري ايران مي باشد. با توجه به طولاني بودن سن بلوغ و از بين رفتن مکان هاي تخم ريزي، تکثير مصنوعي اين ماهيان در سال هاي اخير رواج يافته است. يکي از مراحل تکثير مصنوعي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus) مرحله رفع چسبندگي تخم ها به وسيله خاک رس مي باشد. خاک رس را توسط آب به صورت سوسپانسيون ۱۰ درصد در آورده و سپس تخم هاي لقاح يافته را توسط آن به مدت ۴۵ دقيقه شستشو داده تا رفع چسبندگي گردد كه زماني طولاني از روند تكثير مصنوعي را شامل مي شود. در اين بين تانن ماده اي است که مي تواند به عنوان جايگزين مناسب مطرح باشد. به همين دليل در فصل تكثير مصنوعي ۱۳۸۷ از  دو عدد مولد ماده تاس ماهي ايراني استفاده شد. پس از تخم كشي و تكثير مصنوعي تخم هاي لقاح يافته هر مولد به ۸ قسمت تقسيم شده و در قالب يك تيمار (تانن به ميزان ۶۲۵/۰گرم در ۲۵/۱ ليتر آب) و يك شاهد (سوسپانسيون ۱۰ درصد خاك رس) و هر كدام با چهار تكرار مورد شستشو قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده مدت زمان شستشو براي تيمار تانن ۱ دقيقه و ۳۰ ثانيه ولي براي خاك رس ۴۵ دقيقه بدست آمد. همچنين براي تانن و خاک رس به ترتيب درصد لقاح در مرحله گاسترولا ۳۶/۹۴ و ۲۸/۹۱ درصد، درصد قارچ زدگي به ترتيب ۸۱/۱و ۰۴/۵ درصد، نرخ تفريخ ۸۲/۹۲ و ۴۹/۸۹ درصد و درصد بازماندگي لارو تا زمان جذب کيسه زرده به ترتيب ۴۹/۹۳ و ۹۴/۸۹ درصد بود. بنابراين با جايگزيني تانن به جاي خاک رس ضمن صرفه جويي در زمان و برآورد اقتصادي، صدمه کمتري به تخم هاي لقاح يافته وارد شده و بازماندگي لاروها افزايش مي يابد.