مقاله بررسي امکان جايگزيني چوب گونه هاي بومي ايران در ساختمان برجهاي خنک کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۷۰ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان جايگزيني چوب گونه هاي بومي ايران در ساختمان برجهاي خنک کننده
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برج هاي خنک كننده
مقاله بلوط
مقاله توسكا
مقاله صنوبر دلتوئيدس
مقاله افرا
مقاله كاج الداريكا
مقاله مقاومت مكانيكي
مقاله خواص فيزيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گلبابايي فرداد
جناب آقای / سرکار خانم: حسينخاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش امير
جناب آقای / سرکار خانم: كارگرفرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فخريان روغني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت اجراي اين طرح تحقيقاتي نمونه هايي از گونه هاي توسکا، افرا، بلوط، صنوبر و کاج الداريکا به ابعاد ۱۲۰×۵×۵ سانتيمتر تهيه و با توجه به داشتن سيلندر و امکانات اشباع چوب در نيروگاه منتظر قايم کرج مطابق با روش متداول براي اشباع چوبهاي برجهاي خنک کننده با ماده حفاظتي سلکور اشباع شدند و پس از نگهداري به مدت حدود ۲ ماه جهت تثبيت ماده حفاظتي، به ۴ منطقه گيلان (نيروگاه برق لوشان)، خوزستان (پتروشيمي بندر امام)، استان اصفهان (نيروگاه برق دورچه) و استان تهران (نيروگاه برق منتظر قايم کرج) که از نظر شرايط محيطي بلحاظ آلودگي کاملا با يکديگر متفاوت بودند انتقال و در داخل برجهاي خنک کننده نصب شدند و در طول مدت ۶ سال هرساله تعدادي از نمونه ها به آزمايشگاه انتقال و سختي، خمش استاتيک و فشارموازي الياف اندازه گيري شد. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که بعداز گذشت ۶ سال در نقاطق مختلف عوامل تخريب متفاوتي بر روي چوبها اثر گذاشته اند البته در طي ۴ سال از نظر آماري تخريبي مشاهده نشده و در سال پنجم اجراي طرح نيز از نظر ديد ظاهري تخريبي مشاهده نشده ولي مقاومتها کاهش يافته اند. در منطقه صنعتي پتروشيمي ماهشهر با توجه به توليدات مواد شيميايي مختلف از جمله کلر و گوگرد که اين مواد در هوا پخش شده و از طريق باد و عوامل مکش برج بر روي چوبها اثر کرده و باعث تخريب شيميايي شده است در حالي که در ساير مناطق اين آلودگي وجود نداشته و بيشتر تخريب بيولوژيکي اتفاق مي افتد در بين گونه هاي مختلف استفاده شده جهت تهيه نمونه گونه هاي بلوط و کاج الداريکا از نظر شکل ظاهري و مقاومتها استقامت بسيار بالايي داشته اند اما گونه بلوط با توجه به جذب آب زياد آن داراي وزن بسيار زيادي نيز شده است که باعث افزايش وزن کلي سازه مي شود که مطلوب نيست چوب کاج الداريکا با توجه به خصوصيات مناسب ساختماني و مواد شيميايي موجود در آن و با توجه به کاشت آن در ايران مي تواند جايگزين بسيار مناسبي به جاي چوب گونه هاي وارداتي باشد.