مقاله بررسي امکان ريزازديادي دو گونه بالغ Eucalyptus microcarpa و E. camaldulensis که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان ريزازديادي دو گونه بالغ Eucalyptus microcarpa و E. camaldulensis
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اوکاليپتوس
مقاله Eucalyptus camaldulensis ،E. microcarpa
مقاله درخت بالغ
مقاله ريزازديادي
مقاله فرونگري
مقاله سترون سازي
مقاله واکشت و ريشه زايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: قمري زارع عباس
جناب آقای / سرکار خانم: كيارستمي خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اوكاليپتوس (Eucalyptus) از خانواده Myrtaceae يكي ازسرده هاي غير بومي ايران است. از آنجايي كه فرونگري اين گياه از راه بذر و قلمه با دشواري هايي روبررو است، در اين پژوهش ريزازديادي درختان بالغ گونه هايEucalyptus camaldulensis Dehnh.  و  E. microcarpa Maidenبا بهره گيري از شاخه هاي تهيه شده از جوانه جانبي مورد بررسي قرار گرفت. درختان مورد پژوهش بر پايه نسبت رشد، ويژگي هاي ريختي و نه بيمار بودن از باغ گياهشناسي فدك دزفول گزينش شدند. فرونگري ريزنمونه ها در محيط MS انجام شد. بررسي تيمارهاي سترون سازي نشان داد که بهترين نتيجه از تيمار كلرور مركوريك ۰٫۱ درصد به مدت ۴ دقيقه و سه بار شستشو با آب دو بار تقطير استريل بدست آمد. واکشت هر ۶ هفته يک بار انجام شد. بيشترين ميزان فرونگري و بهترين فصل برداشت نمونه ماه آبان بود. بهترين تركيب هورموني براي شاخه زايي در هر دو گونه، ۰٫۰۱ ميلي گرم در ليتر TDZ و ۰٫۵ ميلي گرم در ليتر NAA بود. بهترين نتيجه ريشه زايي در محيطMS  بدون هورمون بدست آمد. گياهان بدست آمده به تدريج به شرايط گلخانه و خزانه سازگار شدند.