مقاله بررسي امکان پيش بيني زمان وقوع يخبندان با استفاده از روش تشخيص الگوها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان پيش بيني زمان وقوع يخبندان با استفاده از روش تشخيص الگوها
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دماي حداقل
مقاله يخبندان
مقاله مدل سينوسي
مقاله مدل سينوسي نمايي
مقاله پيش بيني
مقاله مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: بنايان اول محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: بهيار محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از پيش بيني دقيق الگوهاي ساعتي داده هاي آب و هوا مي توان بعنوان ورودي مدل هاي شبيه سازي فرايندهاي گياه همچون فتوسنتز و تعرق استفاده کرد. اطلاعات ثبت شده آب و هواي حاصل از ايستگاه هاي سينوپتيک همچنين مي تواند بعنوان راهنماي حفاظت گياه و مديريت موثر در کاهش اثرات يخبندان بکار گرفته شود. پيشگويي دقيق حداقل دما براي پيش بيني يخبندان در دستيابي موثر به استراتژي هاي کاهش آسيب رساني به گياهان بسيار موثر است. هدف اصلي از اين مطالعه ارزيابي پيشگويي حداقل دماي روز با استفاده از دو روش توابع تريگونومتريک و تشخيص الگوها مي باشد. براي اين پيشگويي چندين سناريو انتخاب شد که عبارت بودند از: پيش بيني حداقل دما در روز اول ارديبهشت و روز اول آبانماه با استفاده از داده هاي مشاهده شده يک روز قبل از روز هدف، هفت روز قبل از روز هدف و از ابتداي سال تا روز هدف. داده هاي مورد استفاده داده هاي ۳ ساعتي دشت مشهد بمدت ۱۶ سال از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۷ بوده است. ارزيابي هر سه مدل با مقايسه آماري داده هاي شبيه سازي شده با داده هاي اندازه گيري شده در ايستگاه مشهد انجام شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که چنانچه دسترسي به داده هاي ساعتي به صورت ناقص و يا کمياب باشد در بين دو روش سينوسي و سينوسي نمايي، روش سينوسي با دقت بالا قادر به شبيه سازي داده هاي ساعتي حداقل دما بود. براي پيشگويي حداقل دمايي که درشبانه روزممکن است رخ دهد نتايج نشان داد که هر چه فاصله زماني تا روز مورد نظر براي پيش بيني کمتر باشد دقت پيشگويي روش تشخيص الگو ها بالاتر خواهد بود.