مقاله بررسي امکان کنترل بيولوژيکي بيماري پوسيدگي ريشه لوبيا با استفاده از موتانت هاي غيربيماري زاي جدايه Fusarium solani f.sp. phaseoli که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان کنترل بيولوژيکي بيماري پوسيدگي ريشه لوبيا با استفاده از موتانت هاي غيربيماري زاي جدايه Fusarium solani f.sp. phaseoli
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشعه گاما
مقاله القاي موتاسيون
مقاله Fusarium solani f.sp. phaseoli
مقاله آغازگرهاي اختصاصي
مقاله موتانت هاي غيربيماري زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اهري‌ مصطفوي حسين‌
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصريان‌ خياباني بهنام‌
جناب آقای / سرکار خانم: فتح الهي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: دري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لك محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: