مقاله بررسي امکان گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان توسط سيستمهاي گندزداي کم فشار و فشار متوسط فرابنفش در مقياس پايلوت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در سلامت و محيط ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي امکان گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان توسط سيستمهاي گندزداي کم فشار و فشار متوسط فرابنفش در مقياس پايلوت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم کم فشار و فشار متوسط اشعه فرا بنفش
مقاله گندزدايي پساب
مقاله تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بينا بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: موحديان عطار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فرخ زاده حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: امروزه به دليل مشكلات بهداشتي، زيست محيطي و اقتصادي كاربرد كلر، انتخاب اشعه UV جهت گندزدايي پساب يک گزينه برتر است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي امکان گندزدايي مستقيم پساب تصفيه ثانويه با اشعه UV مي باشد.
روش بررسي: از دو سيستم گندزدايي فرابنفش کم فشار (LP) و فشار متوسط (MP) غوطه ور بطور مستقيم جهت گندزدايي پساب ثانويه تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان استفاده شد. با بهره برداري از لامپ ها به صورت منفرد و تلفيقي، پارامترهاي کليفرم کل و مدفوعي (TC و FC)، و استرپتوکوک مدفوعي (FS) مورد آزمايش قرار گرفت. همچنين پارامترهاي TSS، آهن، سختي، جذب و عبور اشعه UV جهت مطالعه رسوبگذاري سطح کوارتز لامپ ها آناليز گرديد.
يافته ها: در گندزدايي پساب ثانويه توسط لامپ LP، MP و تلفيق هر دو، به ترتيب، تعداد TC و FC، در دوزهاي اشعه ۱۶۱، ۳۵۰ و ۴۶۰ mws/cm2، به حد استاندارد سازمان حفاظت محيط زيست (۴۰۰FC / 100mL و ۱۰۰۰TC) و تعداد FS در دوزهاي ۲۵۰ mws/cm2، ۱۸۰ و ۲۳۷ mws/cm2 به کمتر از ۴۰۰ عدد در ۱۰۰ ميلي ليتر کاهش يافت. حداکثر رشد مجدد کليفرم هاي کل و مدفوعي در پساب گندزدايي شده با لامپ LP به ترتيب ۱۵ و ۳ درصد مشاهده شد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل نشان داد که گندزدايي مستقيم پساب ثانويه با سيستمهاي LP,MP و حتي تلفيق آنها به دليل غلظت بالاي جامدات معلق مقدور نيست. بنابراين گندزدايي پساب تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان با اشعه UV مستلزم بهبود كيفيت پساب از طريق ارتقاي بهره برداري سيستم يا بكارگيري واحد تصفيه پيشرفته قبل از سيستم گندزدايي است.