مقاله بررسي انتشار ترک در مواد الاستيک خطي با در نظر گرفتن ضريب تصحيح مسير ترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي مكانيك جامدات از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي انتشار ترک در مواد الاستيک خطي با در نظر گرفتن ضريب تصحيح مسير ترک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجزا محدود
مقاله معيار رشد ترک
مقاله مسير انتشار ترک
مقاله زاويه تصحيح مسير ترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي غريب وند مهران
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمود مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل کردن انتشار ترک به روش اجزا محدود تحت شرايط مختلف بارگذاري از اهميت فوق العاده اي در مکانيک شکست برخوردار است. در اين مقاله، با استفاده از علم مکانيک شکست الاستيک خطي، فرآيند رشد ترک بر اساس معيار حداکثر تنش اصلي که توسط ضرايب شدت تنش بيان مي شود، تحليل مي گردد. همچنين، روشي براي تصحيح جهت انتشار ترک در آناليز اجزا محدود بيان شده تا بتوان در تحليل هاي مختلف يک مساله با در نظر گرفتن پيشروي هاي متفاوت ترک، در نهايت مسير ترک واحدي به دست آورد. در هر مرحله از پيشروي ترک، جهت تحليل ناحيه تنش منفرد نوک ترک از المان هاي منفرد در روش اجزا محدود استفاده مي شود. نتايج چنين تحليلي براي چندين مدل با هندسه هاي مختلف آورده شده است.