مقاله بررسي انتشار ترک در مواد الاستيک خطي با در نظر گرفتن ضريب تصحيح مسير ترک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در Journal Of Mechanical Research And Application (پژوهش و كاربرد در مكانيك) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي انتشار ترک در مواد الاستيک خطي با در نظر گرفتن ضريب تصحيح مسير ترک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش اجزا محدود
مقاله معيار رشد ترک
مقاله مسير انتشار ترک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمحمود مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: مدل کردن انتشار ترک به روش اجزا محدود تحت شرايط مختلف بارگذاري از اهميت فوق العاده اي در مکانيک شکست برخوردار است. در اين مقاله با استفاده از علم مکانيک شکست الاستيک خطي فرآيند رشد ترک، بر اساس معيار حداکثر تنش اصلي که توسط ضرايب شدت تنش بيان مي شود، تحليل مي شود. همچنين در اين مقاله روشي براي تصحيح جهت انتشار ترک در آناليز اجزا محدود بيان شده تا بتوان در تحليل هاي مختلف يک مساله با در نظر گرفتن پيشروي هاي متفاوت ترک، در نهايت مسير ترک واحدي بدست آورد. در هر مرحله از پيشروي ترک جهت تحليل ناحيه تنش منفرد نوک ترک از المان هاي خاصي در روش اجزا محدود استفاده مي شود. نتايج چنين تحليلي براي چندين مدل با هندسه هاي مختلف آورده شده است.