مقاله بررسي انتشار و مقاومت در برابر برخي از آنتي بيوتيکهاي &#946- لاکتام در سويه هاي Bacillus cereus جداسازي شده از بيمارستان فوق تخصصي الزهرا (اصفهان-۸۶/۱۳۸۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۷۰ تا ۴۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي انتشار و مقاومت در برابر برخي از آنتي بيوتيکهاي &#946- لاکتام در سويه هاي Bacillus cereus جداسازي شده از بيمارستان فوق تخصصي الزهرا (اصفهان-۸۶/۱۳۸۴)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عفونتهاي بيمارستاني
مقاله آنتي بيوتيکهاي &#946- لاکتام
مقاله دست كاركنان بيمارستان
مقاله سطوح بيمارستاني
مقاله Bacillus cereus

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال پور شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: زركش اصفهاني سيدحميد
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: مباشري زاده سينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عفونتهاي بيمارستاني از عوامل مهم مرگ و مير و افزايش عوارض بيمارستاني در بيماران بستري محسوب مي گردد. طبق آمار منتشره از سازمان جهاني بهداشت به طور متوسط ۸٫۷ درصد از بيماران بستري شده در بيمارستان به عفونتهاي بيمارستاني مبتلا مي گردند، Bacillus cereus از جمله باكتريهاي عامل عفونتهاي بيمارستاني محسوب مي شود و منجر به عفونتهاي موضعي و سيستميک و مسموميتهاي غذايي مي گردد، سطوح بيمارستاني، منابع بالقوه اي جهت حفظ و نگهداري باکتريها مي باشند و نقش موثري در چرخه عفونت به عهده دارند؛ باکتريهاي موجود بر سطوح به واسطه دست كاركنان در بيمارستان انتشار مي يابند. اين مطالعه يک پژوهش توصيفي- تحليلي است و بر اساس روش آزمايشگاهي در سال ۸۶-۱۳۸۴ در بيمارستان فوق تخصصي الزهرا (در باکتري از دست كاركنان) مورد بررسي قرار گرفته است، نمونه هاي محيطي با استفاده از سوآب و محيط NB لوله اي و نمونه هاي دست كاركنان با روشFinger Print  جمع آوري شده اند، شناسايي باکتريها بر اساس روشهاي ميکروبيولوژيک از جمله: رنگ آميزي، تستهاي بيوشيميايي، محيطهاي افتراقي و محيط اختصاصي باسيلوس سرئوس انجام گرفته است، بررسي الگوي آنتي بيوگرام نمونه ها بر اساس روش كربي بائر انجام گرديد و اطلاعات جمع آوري شده از طريق برنامه spss مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. با بررسي ۲۷۴ باکتري مشخص گرديد شيوع باسيلوس سرئوس در نمونه هاي مزبور ۹٫۴۹ درصد مي باشد، به اين ترتيب که شيوع سويه هاي باسيلوس سرئوس در سطوح بيمارستاني و دست كاركنان بيمارستان به ترتيب ۶٫۷ درصد و ۱۶٫۲۵ درصد بوده است، بر اساس نتايج آنتي بيوگرام ۸۱ درصد از سويه هاي اين باکتري دربرابر پني سيلين،۴۷٫۶ درصد دربرابر سفوتاكسيم، و ۱۹ درصد دربرابر آمپي سيلين مقاوم بوده اند. با توجه به شيوع نسبتا بالاي Bacillus cereus در بيمارستان و مقاومت آنها در برابر آنتي بيوتيکهاي –b لاکتام، لازم است ضمن انجام يک بررسي جامع در سطح بيمارستانهاي کل کشور نسبت به اقدامات کنترلي جهت کاهش عفونتهاي بيمارستاني و مقاومت آنتي بيوتيکي همت گماشت.