مقاله بررسي انتقادات مک گراث به ديدگاه علمگرايانه (تکاملي) و الحادي داوکينز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فلسفه دين از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي انتقادات مک گراث به ديدگاه علمگرايانه (تکاملي) و الحادي داوکينز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم طبيعي
مقاله تکامل
مقاله الحاد
مقاله ديدگاه علم گرايانه
مقاله توحيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آيت الهي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آليستر مک گراث، ديدگاه تکاملي و ملحدانه ريچارد داوکينز نسبت به علوم طبيعي را نقد مي کند و شواهدي را که داوکينز براي تاييد نظريه خود مي آورد نامتناسب با نتيجه استدلال او مي داند. داوکنيز در قالب چهار نکته به نقد مسيحيت پرداخته و بر اين باور است که علم، خدا را از ميان برداشته و دين مخالف استدلال است و همچون ويروسي براي ذهن عمل مي کند. مک گراث نيز به انتقادات وي پاسخ داده و معتقد است که مکتب ملحدانه داوکينز برچسبي علمي دارد، در حالي که از يک بنياد مستدل علمي بي بهره است و ميان علوم طبيعي و الحاد، رابطه اي وجود ندارد. علوم طبيعي، الحادي يا توحيدي نيستند، بلکه مي توان آنها را به صورت الحادي يا توحيدي توصيف کرد. در اين مقاله در نظر است ديدگاه اين دو مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد. علي رغم پاسخ هاي منطقي مک گراث، ميزان نفوذ انتقادات او به ادعاهاي داوکينز ارزيابي شود.