مقاله بررسي انتقادي براهين عليه جاودانگي و بقاي نفس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در حكمت و فلسفه از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي انتقادي براهين عليه جاودانگي و بقاي نفس
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جاودانگي نفس
مقاله هيوم
مقاله راسل و فلو
مقاله بقا
مقاله ادله جوهريت و تجرد نفس
مقاله غايتمندي عالم و بقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورحسن قاسم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فلسفه دين، مهم ترين مساله در جاودانگي نفس، پژوهش و مطالعه ادله له و عليه جوهريت نفس، بقا و ناميرايي آن است. گروهي از فيلسوفان با اثبات جوهريت نفس، کوشيدند تا ادله و شواهد بقا را صورت بندي کنند. دسته اي ديگر درصدد برآمدند تا با نشان دادن تجرد نفس، فسادپذيري آن را رد نمايند. اين نوشتار مي کوشد تا ضمن بررسي مقدماتي مفاهيم اساسي، بر نظريه هاي نقد بقاي نفس متمرکز شده و ضمن بررسي ادله مخالفان ناميرايي، آن را به درستي شرح دهد و سپس نقد و رد کند. هيوم، راسل و آنتوني فلو سه فيلسوفي هستند که آراءشان در موضوع خاص «ادله و شواهد عليه بقا نفس» در اين نوشتار بررسي شده و نقد و ابطال گرديد. هيوم سه دسته استدلال عليه بقاي نفس اقامه کرده که هر سه دسته مورد اقبال و توجه فلو واقع شده است. برخي از اين استدلال ها صرفا به جرح و نقد اثبات جوهر نفس مي پردازند. دسته اي ديگر فسادناپذيري و تجرد نفس را رد مي کند و دسته سوم بقا و جاودانگي را مورد ايراد و نقد قرار مي دهد. نگارنده نوشتار را براساس گونه شناسي ادله عليه جاودانگي در سه سطح سامان و صورت بندي کرده و با نگاهي انتقادي به آن ها به پژوهش مي پردازد.