مقاله بررسي انتقادي گزارش کاپلستون از نظريه مثل افلاطوني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۴۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي انتقادي گزارش کاپلستون از نظريه مثل افلاطوني
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افلاطون
مقاله ارسطو
مقاله کاپلستون
مقاله نظريه مثل
مقاله مثال و صورت
مقاله کليات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرمجلس سيدمجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فردريک کاپلستون، براي اهل فلسفه، چهره شناخته شده اي است و نام وي «يک دوره تاريخ فلسفه» را با يازده جلد تداعي مي کند که جزو منابع معتبر دانشگاهي است. کاپلستون، فصلي از جلد اول اثر خود را به گزارش نظريه مثل اختصاص مي دهد. او پس از مقدمه اي کليدي و معرفي تلقي مرسوم از نظريه مثل، مي کوشد با استناد به متن برخي محاوره هاي افلاطون و بهره گرفتن از سخنان ارسطو، به تقرير نظريه مثل بدانگونه که افلاطون واقعا مدعي است بپردازد. اما به نظر مي رسد گاهي نيت نيک کاپلستون با محتواي تقرير، او همخواني ندارد.
بخشي از اين نوشته با بازنگري پاره هايي از گزارش کاپلستون، نشان مي دهد که مورخ از آغاز به روايتي شبه ارسطويي از نظريه مثل روي مي آورد: طبق اين روايت، مثل کليات قائم به ذات خود هستند. لذا گزارش کاپلستون را ذهنيت «يکي بودن کلي با مثال» سايه مي افکند که البته بخشي از تعليم ارسطو نيز همين مطلب است. ضمن تحليل رويکرد و تلقي کاپلستون، مي کوشيم تا همانندي گزارش کاپلستون با روايت ارسطو را نشان دهيم و مواضعي از آن گزارش را با لحاظ مباني خود افلاطون، بررسي يا مورد ترديد قرار دهيم. افزون بر اين، در نوشته کاپلستون و ترجمه فارسي آن نيز ضعف هايي راه يافته است که طي بحث به برخي از آنها اشاره مي کنيم.