مقاله بررسي انحلال ليگنين در خميرسازي کرافت از کاه گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۳۰۲ تا ۳۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي انحلال ليگنين در خميرسازي کرافت از کاه گندم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كاه گندم تجن
مقاله ليگنين كلاسون
مقاله ليگنين محلول در اسيد
مقاله خميرسازي و خمير كرافت (كاه گندم)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روشناسان جليل
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني فيروزآبادي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دهمرده قلعه نو محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق چگونگي انحلال ليگنين در خميرسازي کرافت از کاه گندم تجن، مورد بررسي قرار گرفت. در اين مطالعه، زمان خميرسازي (۲۴۰ – ۰ دقيقه) و دماي خميرسازي (۱۵۰ – ۸۵ درجه سانتي گراد) به عنوان عوامل متغير و ساير عوامل ثابت در نظر گرفته شد. در اين تحقيق ميزان ليگنين محلول در اسيد و ليگنين کلاسون، مواد استخراجي و خاکستر کاه گندم اندازه گيري گرديد که به ترتيب ۲٫۰۷، ۱۸٫۱۴ و ۳٫۲۴ درصد محاسبه گرديد. نتايج نشان مي دهد که با افزايش دماي خميرسازي از مقدار ليگنين باقيمانده در خمير کاسته مي شود، به طوري که تا دماي ۸۵ درجه سانتي گراد در حدود ۵۲ درصد ليگنين و تا دماي ۱۰۰ درجه سانتي گراد در حدود ۶۴ درصد ليگنين خارج مي شود. بازده خمير در دماي ۸۵ درجه سانتي گراد حدود ۶۴ درصد و بازده کربوهيدرات ها ۵۸ درصد و در دماي ۱۰۰ درجه سانتي گراد بازده خمير ۶۱ درصد و بازده کربوهيدرات ها در حدود ۵۷ درصد به دست آمد.