مقاله بررسي اندام زايي گل در گونه گل كاغذي (.Bougainvillea spectabilis Willd) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي اندام زايي گل در گونه گل كاغذي (.Bougainvillea spectabilis Willd)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپي فيلي
مقاله تمكن
مقاله فيلوتاكسي
مقاله گل كاغذي
مقاله نمو گل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقي لو سميه
جناب آقای / سرکار خانم: موافقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: دادپور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل كاغذي (Bougainvillea spectabilis Willd) عضوي از تيره نيكتاژيناسه (Nyctaginaceae Juss)، داراي اهميتي اساسي در باغباني و نيز علوم داروسازي، كشاورزي و محيطي است. علي رغم آن، نمو گل در اين گونه هنوز به خوبي شناسايي نشده است. گل هاي دو جنسي و فاقد گلبرگ گل كاغذي، داراي يك گلپوش لوله اي پنج بخشي، ۸ پرچم با ميله هاي نابرابر و يك برچه است که توسط براکته هاي نمايان و قرمز رنگ احاطه مي شود. اپي فيلي، فيلوتاكسي و تمكن از مسايل مورفولوژيك مهم در گل هاي اين گونه است. براي درك بهتر اين مسايل، براي اولين بار مطالعه دقيق اندام زايي گل در اين گونه توسط ميكروسكوپ نوري انعكاسي انجام گرفت. نتايج حاصله نشان داد بخش هاي مختلف گل به ترتيب از سمت خارج به داخل تکوين مي يابند. گلپوش اولين اندامي است كه با الگوي مارپيچي در حاشيه مريستم گل ظاهر مي گردد. بلافاصله ۸ پرچم به طور متوالي در مارپيچ ۳٫۸ تشكيل مي شوند. در نهايت، ديواره مادگي با رشد حاشيه اي اپكس گل توليد مي گردد و سپس تخمك منفرد با برآمدگي تدريجي و تغيير شكل راس مريستم گل ايجاد مي گردد. بر مبناي نتايج به دست آمده، اپي فيلي كه در گل كاغذي اتفاق مي افتد، پس از كامل شدن نمو گل و در نتيجه الحاق بين بخش قاعده اي جوانه گل و براكته ايجاد مي گردد.