مقاله بررسي اندرکنش ديوار برشي بتن آرمه و مهاربند فولادي در سيستم هاي قاب خمشي فولادي ميان مرتبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سازه و فولاد از صفحه ۳۱ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اندرکنش ديوار برشي بتن آرمه و مهاربند فولادي در سيستم هاي قاب خمشي فولادي ميان مرتبه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم دوگانه
مقاله قاب خمشي
مقاله ديوار برشي بتن آرمه
مقاله مهاربندي فولادي
مقاله درصد جذب برش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيرالدين علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از روش ها در تقويت ساختمان هاي ميان مرتبه استفاده از سيستم هاي دوگانه قاب خمشي همراه با سيستم باربر جانبي ديگر مانند قاب هاي مهاربندي شده فولادي يا ديوار برشي بتن آرمه است. انتخاب ديوار برشي و يا مهاربندي فولادي در سازه هاي داراي قاب خمشي فولادي يکي از موضوعات مهم در اين رابطه است. بنابراين بررسي رفتار اين گونه سازه ها و شناخت اثر هر کدام از دو سيستم فوق در ترکيب با سيستم قاب خمشي ضروري به نظر مي رسد. در اين مقاله سعي مي شود تا تاثير ديوار برشي و مهاربندي هاي فولادي در رفتار سازه و اندرکنش سيستم هاي دوگانه مورد نظر با آناليز يک سازه ۲۰ طبقه با سيستم قاب خمشي فولادي توسط نرم افزار ETABS 2000 بررسي گردد. نتايج نشان مي دهند که ديوار برشي داراي سختي جانبي بيشتري نسبت به سيستم مهاربندي ضربدري بوده و به لحاظ اجرايي ابعاد حاصله براي مشخصات هندسي اين سيستم نسبت به سيستم داراي مهاربندي منطقي تر است. همچنين مشخص مي شود که براي کنترل تغيير شکل جانبي سازه، افزايش سطح مقطع مهاربند ها تا حد محدودي موثر است، در حاليکه افزايش تعداد دهانه هاي مهاربندي شده در اين مورد بسيار موثرتر خواهد بود.