مقاله بررسي انواع سيگارهاي مصرفي شهر تهران در سال ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۴۸ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي انواع سيگارهاي مصرفي شهر تهران در سال ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع سيگار
مقاله داخلي
مقاله خارجي
مقاله قانوني
مقاله قاچاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شريف كاشاني بابك
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: به منظور اجراي برنامه هاي كنترل دخانيات، قانونمند كردن توليد، توزيع، فروش و مصرف سيگار از اهميت خاصي برخودار است. اين مهم صورت نمي گيرد مگر اينكه اطلاع كافي و دقيق از نوع سيگار هاي مصرفي در دست باشد. اين مطالعه براي اولين بار در كشور به اين شكل و جهت دستيابي به ميزان سيگارهاي قانوني و قاچاق طراحي شده است.
روش كار: اين مطالعه به صورت مقطعي توصيفي در شهر تهران طي ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۷ انجام گرفت. افراد سيگاري شهر تهران كه حداقل سابقه ۱ سال مصرف سيگار را ذكر كرده اند به صورت تصادفي در نقاط مختلف شهر مورد ارزيابي پاكت سيگارشان قرار گرفتند. علاوه بر اطلاعات دموگرافيك و وضعيت مصرف دخانيات، نوع ايراني و خارجي و همچنين قانوني و قاچاق سيگار اين افراد ثبت گرديد.
يافته ها: در اين مطالعه ۶۳۰ نفر با ميانگين سني ۳۹٫۹±۱۲٫۲ شركت نمودند. %۶۱٫۹ از آنان سيگار هاي خارجي مصرف مي نمودند و %۲۲٫۵ از سيگارهاي مصرفي آنان قاچاق بوده است. در ميان سيگارهاي خارجي، %۶۷ به صورت قانوني تهيه، ساخت و يا وارد مي گرديد. از سيگارهاي توليد داخل به صورت قاچاق بوده است.
نتيجه گيري: گرايش به مصرف سيگارهاي خارجي بالا است و به نظر مي رسد سيگارهاي قاچاق متنوعي مورد استفاده قرار مي گيرد كه اين امر لزوم نظارت قانوني دقيق تر بر مراحل توزيع و فروش دخانيات و نيز اجراي مطالعات تكميلي را خاطر نشان مي سازد.