مقاله بررسي انگيزه ادامه تحصيل و وضعيت شغلي داوطلبان شركت در آزمون پذيرش دستيار در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در طب و تزکيه از صفحه ۴۷ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي انگيزه ادامه تحصيل و وضعيت شغلي داوطلبان شركت در آزمون پذيرش دستيار در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتغال
مقاله پزشك
مقاله ظرفيت پذيرش
مقاله رضايت شغلي
مقاله دستياري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت سهيل
جناب آقای / سرکار خانم: محققي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر ساله هزاران پزشك در آزمون پذيرش دستيار شركت كرده و كمتر از ۱۰% ايشان پذيرفته مي شوند.
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در سال ۱۳۸۶ بر آن شد تا علت تمايل شديد پزشكان عمومي به ادامه تحصيل، و نيز شيوه پيشنهادي ايشان را براي تعيين ظرفيت پذيرش دستيار، بررسي نمايد. در همين راستا، وضعيت اشتغال داوطلبين شركت در آزمون پذيرش دستيار نيز مورد بررسي قرار گرفت.
از ۱۶۲۶۲ داوطلب شركت در آزمون، ۱۰۸۱۶ نفر در مطالعه شركت نمودند. ۵۰% از پاسخ دهندگان انگيزه خود براي ورود به دوره تخصصي را ارتقاي منزلت شغلي، و ۴۱% كسب امنيت شغلي ذكر نموده بودند.
۳۷% داوطلبان موقعيت شغلي خود را “غيرقابل قبول” توصيف كردند و تنها ۷٫۵% موقعيت شغلي خود را “كاملا رضايتبخش” توصيف نموده بودند. ۲۱% معتقد بودند كه ظرفيت پذيرش دستيار بايد به گونه اي افزايش يابد تا اكثريت پزشكان عمومي بتوانند وارد دوره تخصصي شوند. در مقابل ۱۳% معتقد بودند ظرفيت نبايد چندان افزايش يابد كه موقعيت شغلي متخصصين با تهديد مواجه شود. ۶۰% داوطلبان معتقد بودند ظرفيت بايد متناسب با نياز كشور تعيين شود به گونه اي كه ضمن تامين دسترسي مناسب جامعه به خدمات تخصصي، امكان اشتغال مناسب براي متخصصين فراهم باشد.