مقاله بررسي انگيزه تحصيل دانشجويان رشته هاي کشاورزي دانشگاه جامع علمي – کاربردي کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي انگيزه تحصيل دانشجويان رشته هاي کشاورزي دانشگاه جامع علمي – کاربردي کرمان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگيزه
مقاله دانشجويان کشاورزي
مقاله دانشگاه جامع علمي – کاربردي
مقاله کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي جهرمي آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي زندي كاوه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طي سالهاي اخير مراکز جديدي از جمله دانشگاه جامع علمي – کاربردي با هدف کاربردي کردن دانش و پرورش فارغ التحصيلاني که به صورت تخصصي بتوانند پا به عرضه کار و ميدان عملي بگذارند، شکل گرفته است. از طرفي دانشجويان نيز با انگيزه هاي مختلفي در اين دانشگاه به تحصيل مي پردازند. انگيزه، نيرويي قدرتمند براي هدايت رفتار بشري است و تنوع انگيزه ها در انسان منجر به تنوع نياز در او شده و وي را وادار به تلاش براي رفع اين نيازها كرده است. انگيزه ها علاوه بر اين که تاثير مستقيم بر عملکرد و کارايي فارغ التحصيلان دارد، مي تواند موفقيت آنها و همچنين تا حدودي تاثيرگذاري بر توليد را پيش بيني کرده و معياري براي سياست گذاري در بخش آموزش کشاورزي باشد. در اين تحقيق پيمايشي که از پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است انگيزه هاي تحصيلي دانشجويان رده كارداني رشته هاي کشاورزي در حال تحصيل در دانشگاه علمي – کاربردي کرمان مورد بررسي قرار گرفته است. روايي پرسشنامه از طريق روايي صوري مورد سنجش قرار گرفت و پايايي آن با روش کرونباخ آلفا بين ۶۸/۰ تا ۷۹/۰ محاسبه گرديد. با توجه به معدود بودن جامعه آماري، به جاي نمونه گيري، سرشماري انجام شد و نهايتا داده هاي ۱۸۵ پرسشنامه قابل قبول، با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل گرديد. نتايج نشان مي دهد که که عواملي مانند جذابيت رشته کشاورزي، علاقمندي دانشجويان به اين رشته، خدمت به جامعه، نگريستن به رشته کشاورزي به عنوان علم و… از جمله فاکتورهاي انگيزشي دانشجويان مي باشد. ضمن اينکه دانشجويان شاغل و غيرشاغل در شش زمينه انگيزشي تفاوت معني دار با هم دارند. تبليغات و اطلاع رساني در راستاي معرفي رشته هاي کشاورزي، تغيير در شيوه پذيرش دانشجو و انجام پژوهش در خصوص سنجش کارايي فارغ التحصيلان از پيشنهادات اين مقاله مي باشد.