مقاله بررسي انگيزه هاي مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنايع نفتي، شيميايي و فلزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در حسابداري مالي از صفحه ۵۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: بررسي انگيزه هاي مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مورد صنايع نفتي، شيميايي و فلزي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت سود
مقاله اقلام تعهدي اختياري
مقاله اندازه شرکت
مقاله انگيزه هاي مديريت سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس احمد
جناب آقای / سرکار خانم: قفقازي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شاكري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به دنبال يافتن تفاوت هاي موجود در انگيزه هاي مديران دو گروه صنعت فلزات اساسي و معدني و گروه صنعت فرآورده هاي نفتي و شيميايي در بورس اوراق بهادار تهران در بکارگيري مديريت سود است. به همين منظور با استفاده از مدل تعديل شده جونز، اقلام تعهدي اختياري را به عنوان معياري براي تشخيص مديريت سود بين سال هاي ۱۳۸۶-۱۳۸۱ محاسبه نموده و سپس با جايگذاري در مدل رگرسيون مديريت سود تعريف شده، فرضيات آزمون شد. نتايج حاصل نشان مي دهد اندازه شرکت و قراردادهاي بدهي محرکي براي مديريت سود در شرکت هاي هر دو گروه صنعت مورد بررسي مي باشد، اما متغير اجتناب از زيان کم تنها بر مديريت سود در شرکت هاي صنعت فرآورده هاي نفتي و محصولات شيميايي تاثير دارد. بعلاوه بين انحراف در فعاليت هاي عملياتي و مديريت سود شرکت ها، در دو صنعت رابطه معناداري يافت نشد.  همچنين نتايج حاکي از آن است که انگيزه هاي اندازه شرکت و قراردادهاي بدهي در گروه صنعت فلزات اساسي و معدني نسبت به گروه صنعت فرآورده هاي نفتي و شيميايي براي انجام مديريت سود از قوت بيشتري برخوردار است.