مقاله بررسي اهميت اقتصادي ديکروسليازيس نشخوارکنندگان کوچک در استان آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اهميت اقتصادي ديکروسليازيس نشخوارکنندگان کوچک در استان آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديكروسليازيس
مقاله اهميت اقتصادي
مقاله گوسفند و بز
مقاله کشتارگاه
مقاله آذربايجانشرقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزي وند يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بكايي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديكروسليازيس يکي از آلودگي هاي انگلي علفخواران و انسان بوده و عمدتا فرم تحت درمانگاهي آن در نشخوارکنندگان ايران بسيار شايع است و خسارت اقتصادي غيرمستقيم و مستقيم زيادي به دليل کاهش فراورده هاي دامي و ضبط کبد دامهاي آلوده به هنگام بازرسي بهداشتي لاشه ها وارد مي سازد. در اين بررسي كه به مدت يکسال در چهار كشتارگاه استان آذربايجان شرقي شامل: تبريز، ميانه، بناب و ملكان به ترتيب واقع در مركز، شرق و جنوب غربي اين استان انجام گرفت، در مجموع، ۲۲۰۹ راس گوسفند و ۳۰۱ راس بز از نظر آلودگي کبد به ديکروسليوم دندريتيکوم مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه گيري به صورت تصادفي منظم انجام شد و داده هاي بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماري، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و براي مقايسه آلودگي در گوسفند و بز از آزمون آماري مربع کاي استفاده شد و بر اساس تعداد و وزن ضبط کامل و يا موضعي کبدهاي مبتلا به ديکروسليوم دندريتيکوم و ضبط کامل بعلت آلودگي با ترماتود اخير و فاسيولا، اهميت اقتصادي ديکرو سليازيس تعيين گرديد. ارتباط بين ميزان آلودگي و نوع دام معني دار بود بطوريکه ميزان ابتلا در گوسفند ۲۹٫۳۲ درصد و در بز ۲۰٫۹۴ درصد بود P=0.0053)) خسارت وارده با توجه به تعداد کبدهاي آزمايش شده و ضبط کامل و موضعي تعدادي از آنها به دليل ابتلا به ديکروسليوم دندريتيکوم (گوسفند=۶۴۸ و بز=۶۳) و ديکروسليوم و فاسيولا (۸۴ عدد) با توجه به ميانگين وزن يک کبد کامل (۹۰۰ گرم) و ارزش هر کبد ۱۰۰٫۰۰۰ ريال، مجموعا موجب حذف ۵۴۹٫۵ کيلوگرم پروتئين با ارزش از چرخه مصرف انسان و ۵۴٫۹۵۰٫۰۰۰ ريال خسارت اقتصادي بود. با توجه به نمونه گيري از نواحي مختلف آذربايجان شرقي و ذبح ساليانه ۴۰۸۱۰۴ راس دام در سال ۱۳۸۵ در کشتارگاه هاي اين استان و تعميم وزن و ارزش ريالي کبدهاي ضبط شده به کل ذبح سالانه۲۷٫۸۳۳  کيلوگرم کبد ضبط و ۲٫۷۸۳٫۳۰۰٫۰۰۰ ريال خسارت تقريبي وارد شده مي باشد.