مقاله بررسي اوره آپلاسما اوره آليتيکوم نزد مردان نابارور در مقايسه با گروه کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله ميكروب شناسي پزشكي ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اوره آپلاسما اوره آليتيکوم نزد مردان نابارور در مقايسه با گروه کنترل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروري مردان,اوره آپلاسما اوره آليتيکوم
مقاله کشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نياكان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: راغب شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: ناباروري و مشکلات ناشي از آن براي هر زوجي مي تواند مساله ساز باشد. ميکروارگانيسم ها و به ويژه اوره آپلاسما اوره آليتيکوم  (Ureaplasma urealyticum)از عوامل ناباروري هستند. اما، ارتباط اين ارگانيسم با ناباوري کاملا مشخص نشده است. براي اثبات نقش باکتري مذکور اين مطالعه با هدف تعيين اوره آپلاسما اوره آليتيکوم نزد مردان نابارور در مقايسه با گروه کنترل انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع مورد – شاهدي (Case-control) بود که روي ۴۰ نفر از مردان نابارور با مايع مني (Semen) غيرطبيعي انجام شد. اين افراد به کلينيک ناباروري پژوهشکده رويان مراجعه مي کردند. ۴۰ نفر از مردان سالم نيز به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. از هر دو گروه ضمن تکميل پرسشنامه، نمونه  Semenاخذ شد و به محيط ترانسپورت (PPLO broth) حاوي اوره، آنتي بيوتيک، مواد افزودني و با pH=5.5 انتقال داده شد. براي کشت نمونه ها نيز از محيط کشت PPLO agar و مواد مورد نياز استفاده شد. کلني هاي ايجاد شده با روش Dienes رنگ آميزي و مطالعه شدند. اطلاعات بدست آمده توسط روش هاي آماريChi-square ،Man-Whitney  و T-test و در نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين سن افراد گروه مورد ۳۱٫۸۷ سال و گروه شاهد ۳۱٫۴۵ سال بود. ميزان جداسازي اوره آپلاسما اوره آليتيکوم در گروه هاي مورد و شاهد به ترتيب ۱۱ نفر (۲۷٫۵ درصد) و ۴ نفر (۱۰ درصد) بود. نتايج بيانگر ارتباط معني دار(P<0.045)  بين ناباروري و ابتلا به عفونت با اوره آپلاسما اوره آليتيکوم بود.
نتيجه گيري: يافته ها ارتباط معني دار بين ناباروري و عفونت با اوره آپلاسما اوره آليتيکوم را در افراد گروه مورد نسبت به گروه شاهد نشان مي دهد.