مقاله بررسي اولويت هاي سلامت از ديدگاه کارشناسي و مردم در پايگاه تحقيقات جمعيت کرمان در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۲۱ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي اولويت هاي سلامت از ديدگاه کارشناسي و مردم در پايگاه تحقيقات جمعيت کرمان در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اولويت هاي سلامت
مقاله ديدگاه کارشناسي و مردم
مقاله پايگاه تحقيقات جمعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: افلاطونيان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افلاطونيان بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: پايگاه هاي تحقيقات جمعيتي با هدف توانمندسازي مردم، پژوهش هاي مشارکتي مبتني بر جامعه با روش هاي ساده را در دستور کار قرار مي دهند. اين تحقيق با هدف تعيين اولويت هاي سلامت از ديدگاه کارشناسان و مردم در پايگاه تحقيقات جمعيتي کرمان با مشارکت مردم منطقه انجام گرفت.
روش کار: ديدگاه هاي مردم از ۲۰ خوشه ۲۰ خانواري توسط ۱۰ تيم دو نفره آموزش ديده مردمي در فرم هاي پرسشنامه ثبت گرديد. اطلاعات جمع آوري شده با نرم افزار SPSS و آمار توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: مجموعا اطلاعات ۱۲۸۹ نفر مربوط به ۳۲۴ خانوار ثبت گرديد که ۴/۷ درصد از آن ها حداقل يک بيماري مزمن و غيرواگير در خانواده داشتند. بيشترين شکايت محيطي مردم مربوط به دفع زباله و بوي فاضلاب و يا وجود سگ هاي ولگرد در منطقه بود (۷/۴۸ و ۵/۴۲ درصد). بيشترين نگراني اجتماعي مردم به ترتيب تورم، گراني و وضعيت اقتصادي خانواده و هم چنين بيکاري اعضاي خانواده بوده است (۲۴% و ۳۵%). بين ديدگاه هاي مردم و کارشناسان در تعيين اولويت هاي سلامت از نظر آماري تفاوتي وجود نداشت.
نتيجه گيري: گسترش پايگاه هاي تحقيقات جمعيتي يکي از بهترين راه کارهاي جلب مشارکت مردم است که بازويي قوي براي دولت به منظور حفظ و ارتقا سلامت محسوب مي شوند مشروط بر اين که در گام نخست، مسوولين خود به اين باور برسند و مردم را در سرنوشت خود شريک نمايند.