مقاله بررسي اولويت پتانسيل سيل خيزي زير حوزه هاي آبخيز و تعيين مناطق مولد سيل در آن (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ما رمه – استان فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي اولويت پتانسيل سيل خيزي زير حوزه هاي آبخيز و تعيين مناطق مولد سيل در آن (مطالعه موردي: حوزه آبخيز ما رمه – استان فارس)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسيل سيل- خيزي
مقاله GIS
مقاله مدل HEC-HMS
مقاله حوزه آبخيز مارمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي زاده مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين مناطق مولد سيل و اولويت بندي زيرحوضه ها از نظر پتانسيل سيل خيزي مي تواند در مديريت بهتر آبخيزهاي بزرگ، نقش مهمي داشته باشد. حوزه آبخيز مارمه به علت وقوع سيل هاي متعدد در آن، جهت اين تحقيق انتخاب شد. در اين مقاله با تلفيق GIS و مدل هيدرولوژيكي HEC-HMS، بر اساس روش SCS CN ميزان سهم هر کدام از زيرحوضه ها در سيل كل حوضه، تعيين شده است. به اين منظور با استفاده از روش تكرار حذف انفرادي زيرحوضه ها در محيط مدل HEC-HMS، زيرحوزه هاي آبخيز مارمه از نظر پتانسيل سيل خيزي اولويت بندي شده اند. نتايج حاصل نشان مي دهند كه سهم زيرحوضه ها در پتانسيل سيل خيزي كل حوضه، تنها تحت تاثير مساحت آن ها نيست و عواملي چون موقعيت مكاني زيرحوضه ها و رونديابي سيل در رودخانه اصلي نيز در رژيم سيلابي حوضه تاثير مهمي دارند. در نهايت مشاهده شد كه زيرحوضه جوچين، بيشترين سهم را در سيل كل حوضه دارد و زيرحوضه چال سرباز داراي كمترين پتانسيل سيل خيزي مي باشد.