مقاله بررسي ايجاد فحلي و ميزان آبستني در سگ ماده ژرمن شيپرد با استفاده از ترکيب گنادوتروفين هاي MSG, HCG که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ايجاد فحلي و ميزان آبستني در سگ ماده ژرمن شيپرد با استفاده از ترکيب گنادوتروفين هاي MSG, HCG
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فحلي
مقاله سگ ماده
مقاله آبستني
مقاله PMSG ،HCG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: علوي شوشتري سيدمرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: رستگارنيا عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ايجاد استروس در سگها هورمون (Pregnant Mare Serum Gonadotropine) PMSG روانه به ميزان ۲۰IU/Kg به مدت ۵ روز به شش قلاده سگ ماده ژرمن شيپرد با آنستروس طبيعي به روش عضلاني تزريق گرديد و روز ششم هم هورمون (Human Chorionic Gonadotropine) HCG با دوز ۱۰۰۰IU به صورت زير جلدي تزريق شد. پنج سگ ماده در عرض ۳-۷ روز علايم پرواستروس واضحي را نشان دادند. از اين تعداد چهار سگ ماده استروس طبيعي با تخمک گذاري را نشان داده و آبستن شدند و ۸۵-۷۲ روز بعد از شروع درمان توله هاي طبيعي به دنيا آوردند. تغييرات سلول شناس واژن در طي دوره درمان از نوع سلولهاي پارابازال، بينابيني کوچک، بزرگ و وجود نوتروفيل به سمت مشاهده غالبيت سلولهاي بينابيني بزرگ، گلبول قرمز و کم شدن نوتروفيل بود و در انتهاي دوره درمان و بعد از آن به سمت سلولهاي سطحي هسته دار و بدون هسته بود. نتايج خونگيري روز اول و آخر درمان با کيتهاي پزشکي چندان دقيق نبود و نياز به کيت هاي تخصصي دامپزشکي در اين زمينه مي باشد. در اين بررسي ميزان استروس ۸۳ درصد و آبستني ۶۵ درصد بود. نتايج نشان مي دهد که PMSG و HCG در ايجاد استروس سگها مي تواند موثر باشد.