مقاله بررسي ايزوتوپ هاي هيدروژن، اکسيژن و گوگرد در منطقه کانساري موته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۳ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ايزوتوپ هاي هيدروژن، اکسيژن و گوگرد در منطقه کانساري موته
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانسار طلا
مقاله موته
مقاله پيريت
مقاله ايزوتوپ هاي پايدار
مقاله زون سنندج سيرجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: كريم پور محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خردمند علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناحيه طلاي موته در هفتاد كيلومتري شمال گلپايگان در زون دگرگون سنندج – سيرجان در كمربند ساختاري زاگرس قرار گرفته است. بررسي هاي مختلف زمين شناسي انجام شده در منطقه، همگي گوياي آنند که منطقه موته دستخوش چند فاز کوهزايي شده است. کانه زايي طلا در كمپلكس دگرگوني كه بيشتر شامل شيست سبز، سنگ هاي آتشفشاني دگرگون و گنايس ها هستند رخ داده است. زون هاي برشي ميزبان كانه زايي طلا هستند، و دگرساني هاي شديد در راستاي گسل هاي نرمال رخ داده است. پاراژنزهاي طلا شامل پيريت، كالكوپيريت، پيروتيت و كاني هاي ثانويه هستند. سه نسل متفاوت پيريت در منطقه شناخته شده اند. هدف اين مقاله بررسي و تعيين خاستگاه شاره هاي كانه زا در اين ناحيه است. به اين منظور ۱۵ نمونه براي بررسي ايزوتوپ هاي پايدار هيدروژن، اکسيژن، و گوگرد انتخاب شدند. مقادير ۱۲٫۴ در هزار و ۴۲ در هزار به ترتيب براي ميانگين ايزوتوپ هاي δ۱۸O و δD از كاني هاي کانسار طلاي موته به دست آمدند. ميانگين محاسبه شده براي رگچه هاي کوارتزي اين کانسار ۷٫۷۵ در هزار است و نشان دهنده آنست كه سنگ هاي ميزبان دگرگون، مهمترين خاستگاه، شاره ها و کانه زايي طلا در منطقه موته هستند. کانه زايي طلا در ارتباط نزديك با شدت دگرساني گرمابي در راستاي زون هاي برشي است. هرچند مشاهدات ما نشان مي دهد كه مشخصات کانه زايي طلا در منطقه مورد مطالعه به فعاليت هاي آذرين نيز وابسته اند. ميزان (CDT) S34δ اندازه گيري شده در پنج نمونه از پيريت ها مقادير +۲٫۲، +۶٫۶، +۹٫۱، +۱۳٫۹ و +۱۶٫۹ را نشان مي دهند و چنين به نظر مي رسد که از نظر ايزوتوپي خاستگاه گوگردها يکنواخت نبوده است. مقادير متفاوت S34δ در موته گوياي آنند که بخش گسترده اي از اين سولفيدها به وسيله شاره هايي که گوگرد آنها مشتق شده از سنگ ميزبان دگرگون است، شکل گرفته اند، و بخش کمتري با گرمابي هايي که خاستگاه ماگمايي دارند به وجود آمده اند.