مقاله بررسي ايمن بودن پيگيري تلفني کودکاني که تحت اعمال جراحي سرپايي واقع مي شوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد از صفحه ۳۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي ايمن بودن پيگيري تلفني کودکاني که تحت اعمال جراحي سرپايي واقع مي شوند
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعمال جراحي سرپايي
مقاله پيگيري تلفني
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جودي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: هيرادفر مهران
جناب آقای / سرکار خانم: جودي مونا
جناب آقای / سرکار خانم: برومند هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در سال هاي اخير توجه بيشتر مراکز درماني بهبودي سرويس دهي سريع در اعمال جراحي سرپايي بوده است که علاوه بر بهبود سريع تر بيماران، امکانات آسايشي بهتري براي بيماران، خانواده ها و راحتي کار را براي کادر پزشکي به همراه داشته باشد. يک روش موثر در به دست آوردن نتايج عمل، استفاده از تماس تلفني به جاي مراقبت هاي سنتي رايج مي باشد. در اين مطالعه گروهي از بيماراني که تحت اعمال جراحي سرپايي واقع شده اند تحت بررسي پيگيري با پروتکل تماس تلفني قرار داده شده اند. در اين مقاله نتيجه اين تجربه و نتايج حاصل از آن بيان شده است.
روش كار: در اين مطالعه توصيفي ۱۲۰ كودك که تحت اعمال جراحي سرپايي در درمانگاه بيمارستان دكتر شيخ از آذر ماه سال ۱۳۸۶ لغايت دي ماه ۱۳۸۶ قرار گرفتند، جهت پيگيري با تماس تلفني و جايگزيني اين روش پيگيري به جاي مراجعات غير ضروري بيماران به کلينيک جهت معاينات پس از عمل استفاده شد. بيماران از طريق تماس تلفني در فاصله ۶ ماه پس از عمل جراحي مورد ارزيابي واقع شدند. اطلاعات هر بيمار بعد از عمل جراحي در فرم مخصوص خود ثبت مي شد (اين فرم شامل پيگيري تلفني بود که با فرم هاي ثبت کلينيکي مقايسه گرديد).
نتايج: در طي اين بررسي، پس از عمل جراحي ارتباط خوبي با والدين ۱۰۸ بيمار يه صورت تلفني برقرار شد. در مورد ۱۲ بيمار با وجود تماس هاي مکرر تلفني پاسخ دريافت نشد و همچنين اين بيمارن به درمانگاه نيز مراجعه نکردند. در مورد ۱۰ بيمار از ۱۰۸ بيمار که با آنها تلفني تماس حاصل شده بود با وجود عدم نياز به مراجعه به کلينيک بنا به تمايل شخصي باز هم به درمانگاه مراجعه داشته اند. لازم به ذکر است با توجه به تماسهاي تلفني جهت ۸ بيمار هم توصيه به مراجعه کلينيک توسط پزشک به عمل آمد.
نتيجه گيري: پيگيري تلفني با استفاده از پروتکل سازمان يافته يک روش جايگزيني ايمن براي پيگيري کلينيکي معمولا در بيماران اعمال جراحي انتخاب شده مي باشد که نه تنها ايمن بوده بلکه صرف هزينه و زمان کمتري را براي بيمار، خانواده و تيم درمانگر به همراه دارد.