مقاله بررسي اينهيبين به عنوان تومور مارکر در خانم هاي يائسه مبتلا به بدخيمي هاي تخمدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي اينهيبين به عنوان تومور مارکر در خانم هاي يائسه مبتلا به بدخيمي هاي تخمدان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تومور مارکر
مقاله اينهيبين
مقاله سرطان تخمدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس گيلاني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اينهيبين يك گليكوپروتيين دايمريك با اثر مهاري برهيپوفيز است. پس از يائسگي، مقدار آن تا حد غير قابل اندازه گيري پايين مي آيد اما در خانم هاي مبتلا به سرطان تخمدان و نيز در موارد عود تومور پس از عمل افزايش قابل ملاحظه اي در ميزان اينهيبين ديده مي شود.
روش بررسي: طي يك مطالعه توصيفي – تحليلي – مقطعي، تعداد ۵۱ خانم منوپوز مشكوك به كانسر تخمدان مراجعه كننده به بيمارستان وليعصر مجتمع بيمارستاني امام خميني تهران انتخاب و از ميان آنها تعداد ۳۸ نفر كه پس از جراحي طبق تاييد پاتولوژي، مبتلا به كانسر تخمدان بودند، به عنوان گروه بيمار و نيز ۳۸ مورد از خانم هاي منوپوزي كه جهت بررسي روتين مراجعه کرده و هيچگونه مشكلي در سونوگرافي و معاينه نداشتند، انتخاب شدند. CA125 و اينهيبين توتال در هر دو گروه و در گروه بيماران در مرحله پي گيري پس از عمل اندازه گيري شد.
يافته ها: در ۳۸ خانم مبتلا به سرطان تخمدان مورد بررسي، ۱۳ نفر (%۳۴٫۲) داراي افزايش ميزان اينهيبين بودند. از اين ميان افزايش اينهيبين در گروه سروز آدنوكارسينوما، در سه مورد (%۱۸٫۸) از ۱۶ مورد و در گروه گرانولوزا در هر سه مورد (%۱۰۰)، در گروه موسينوس در سه نفر (%۷۵) از چهار بيمار و در بين ۳۸ نفر گروه كنترل، فقط سه نفر (%۷٫۹)، ملاحظه شد(p=0.005) . از ۳۸ بيمار مبتلا، شش بيمار عود داشتند كه به وضوح داراي افزايش تيتر اينهيبين بودند(P=0.001) .
نتيجه گيري: اينهيبين سرم تومور ماركر خوبي در تشخيص زودرس تومورهاي موسينوس و گرانولوزاي تخمدان مي باشد. استفاده از CA125 و اينهيبين با هم به طور مشخصي درصد موفقيت تشخيص تومورهاي تخمدان را افزايش مي دهد.