مقاله بررسي اپيدميولوژيك آرتيت چركي كودكان: مطالعه گذشته نگر ده ساله در ۶۰ بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۷۳۶ تا ۷۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيك آرتيت چركي كودكان: مطالعه گذشته نگر ده ساله در ۶۰ بيمار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتريت چركي
مقاله كودكان
مقاله درد
مقاله تورم
مقاله لنگيدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: رييس كرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اسبق پروين
جناب آقای / سرکار خانم: علومي يزدي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: مطلوب رضا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آرتريت چركي عفونت حاد قضاي مفصلي است شيوع واقعي آن مشخص نيست و يكي از اورژانس هاي طب اطفال مي باشد. اكثر بيماران به علت تب، درد، تورم و محدوديت حركت مفصلي و يا لنگيدن مراجعه مي كنند. تاخير در تشخيص و درمان صحيح ضمن طولاني كردن دوره درمان ممكن است منجر به عواقب ناگواري براي بيمار بشود.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي توصيفي گذشته نگر بوده كه بر روي ۶۰ بيمار يك ماهه تا ۱۴ ساله كه در طي سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۴ در بخش اطفال بيمارستان امام خميني بستري شده بودند، انجام شده است. تمام اطلاعات مربوط به بيماران از پرونده آنها استخراج، در فرم هاي مربوط ثبت و بررسي شد.
يافته ها: تمام بيماران در زمان مراجعه درد و تورم مفصل، حدود %۸۰ (۵۰ نفر) محدوديت حركت مفصلي و %۶۴ ۴۰) نفر) بيماران لنگيدن داشتند. %۸۰ ۴۸) نفر) آنها تب داشته و در ۴۰) %۸۰ نفر) بيماران يك مفصل و ۱۲) %۲۰ نفر) چند مفصل درگير بود. شايع ترين مفصل درگير، مفصل هيپ ۳۷) %۶۲ نفر) و صددرصد بيماران ESR بالا و CRP در ۵۱) %۸۵ نفر) موارد مثبت بود. %۶۵٫۸ ۳۹) نفر) بيماران لكوسيتوز داشتند. در ميان ۱۰ مورد ميكروبي ۱۶) %۶۵٫۶ نفر) موارد عامل ميكروبي استاف اورئوس، %۱۲٫۳ (سه نفر) كلبسيلا، %۱۲٫۳ (سه نفر) استرپتوكوك پنومونيه، %۴٫۱ (يك نفر) استرپتوكوك گروه b و %۴٫۱ (يك نفر) هموفيلوس آنفلوانزا تيپ b بود. بعد از چهار هفته درمان، ESR در %۶۴ (۳۹ نفر) موارد و CRP در صددرصد موارد نرمال شد.
نتيجه گيري: كودكاني كه با شكايت تب و درد و محدوديت حركت مفصلي يا لنگيدن مراجعه مي كنند حتما بايستي از نظر آرتريت سپتيك مورد بررسي قرار گيرند.