مقاله بررسي اپيدميولوژيک آنفلوانزاي نوع H1N1) A) در کارکنان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۳۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيک آنفلوانزاي نوع H1N1) A) در کارکنان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنفلوانزاي نوع A
مقاله نزاجا
مقاله بروز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي گلوگاهي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي فر اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بررسي وضعيت بروز آنفلوانزاي نوع A در نيروهاي مسلح، با توجه به تراکم جمعيت ساکن در آسايشگاه ها و احتمال وقوع اپيدميهاي شديد در اين افراد، از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.
مواد و روشها: اين مطالعه، يک مطالعه مقطعي ـ توصيفي ميباشد که در سال ۱۳۸۸ در سطح نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران انجام گرفت. موارد بيماري افرادي بودند که طي سال ۱۳۸۸، به طور قطعي به آنفلوانزايH1N1 مبتلا شده بودند و آزمايشگاههاي مرجع، ابتلاي آنها را به بيماري با استفاده از آزمايشات ويرولوژي (RT-PCR يا کشت ويروس) تاييد کرده بودند.
يافته ها: در کل طي اين سال در سطح نزاجا تعداد ۱۹ نفر به اين بيماري مبتلا شدند. بيشترين ميزان بروز بيماري (۶۳% از کل موارد) در آبان ماه مشاهده شد. ميانگين سن مبتلايان به بيماري ۲۱٫۴۷ سال (با انحراف معيار ۲٫۴۳ سال) بود. تمامي بيماران مرد بودند. ۷۹% از مبتلايان از کارکنان وظيفه و ۲۱% آنان از کارکنان پايور بودند. بيشترين موارد ابتلا به آنفلوانزاي نوع A در استان الف ديده شد (۳۶٫۸%از کل موارد گزارش شده) و استان ب با ۳۱٫۶% از موارد ابتلا در رتبه بعدي قرار داشت. ۱۰٫۵% از مبتلايان از کارکنان شاغل در بخش بهداشت و درمان بودند. هيچ مورد مرگ و مير تاييد شده ناشي از اين بيماري در سطح نزاجا گزارش نشد.
بحث و نتيجه گيري: در مجموع، ارزيابي ها حاکي از اين بود که وضعيت کنترل آنفلوانزاي نوع A در سطح نزاجا در مقايسه با جمعيت کشوري رضايت بخش بوده است.