مقاله بررسي اپيدميولوژيک بيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستان وليعصر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در امداد و نجات از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسي اپيدميولوژيک بيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستان وليعصر اراک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تروما
مقاله اپيدميولوژي
مقاله حوادث رانندگي
مقاله حوادث شغلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يعقوبي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: سيروس علي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزآبادي فراهاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نوري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: درويش شفيقي صديقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه تروما بعنوان يک علت مهم مرگ و مير و ناتواني در کشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسي اپيدميولوژيک بيماران ترومايي مراجعه کننده به بيمارستان وليعصر اراک در سال ۱۳۸۵ انجام شد.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي مقطعي اطلاعات ۸۱۳ بيمار ترومايي مراجعه کننده به بيمارستان وليعصر اراک در سال ۱۳۸۵ استخراج شد. اين اطلاعات شامل متغيرهاي دموگرافيک، محل رخداد حادثه و نوع آن، نوع تروما (نافذ، بلانت)، مصرف سيگار يا مواد مخدر حين حوادث رانندگي، بستن کمربند ايمني حين حادثه رانندگي، نحوه انتقال بيمار به بيمارستان و عامل ايجاد تصادف رانندگي بود.
يافته ها: حوادث رانندگي با ۳۵۱ مورد (۴۳%) و پس از آن حوادث کاري با ۱۷۱ مورد (۲۱%) بيشترين علل تروما بودند. تنها ۶۴ نفر (۱۸%) از کمربند ايمني استفاده کرده بودند. عامل ايجاد تصادف در ۲۰۰ مورد (۵۷%) وسيله نقليه، در ۶۵ مورد (۱۸%) انسان و در ۸۶ مورد (۲۵%) اشيا و موانع بود.
نتيجه گيري: از آنجا که صدمات ناشي از تروماها و حوادث يکي از چالش هاي بزرگ بهداشت عمومي است، از اينرو آموزش و فرهنگ سازي براي استفاده از کمربند ايمني و کلاه ايمني توسط رانندگان وسايل نقليه و موتورسواران و نيز انجام اقدامات ايمني حين انجام کار از مهمترين عوامل پيشگيري از اينگونه حوادث مي باشد.