مقاله بررسي بارش هاي رگباري و روند تغييرات آن در استان گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فضاي جغرافيايي از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بارش هاي رگباري و روند تغييرات آن در استان گيلان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگبار
مقاله شدت رگبار
مقاله تغييرات مکاني بارش
مقاله مدل
مقاله گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي پرويز
جناب آقای / سرکار خانم: روشني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رگبارها از جمله مخاطرات طبيعي اند که آگاهي از چگونگي وقوع و ميزان اثرات آن کمک بسزايي در کاهش آسيب هاي احتمالي محيطي مي نمايد. پژوهش حاضر به منظور شناخت، قانونمند کردن و پيش بيني رگبارها صورت گرفته است. محدوده اين تحقيق استان گيلان و دوره آماري به مدت ۶ سال (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶) براي ۱۰ ايستگاه باران سنجي مستقر در سطح استان محدود مي گردد. نتايج تحقيق نشان داد که علاوه بر تغيير ميزان رگبار در بازه هاي مختلف زماني از لحاظ مکاني هم رگبارها دچار تغيير شده اند. بدين ترتيب بر حسب شدت بارش رخ داده، استان گيلان به سه منطقه غربي، مرکزي و شرقي تقسيم مي گردد. بالاترين ميزان بارندگي در منطقه غربي و کمترين آن در منطقه مرکزي به وقوع پيوسته است. همچنين برازش داده هاي رگباري با توزيع هاي مختلف آماري جهت تعيين معادلات اساسي براي پيش بيني حاکي از آن است که در بيشتر موارد (۸۴ درصد) مي توان از معادلات لگاريتمي درجه سوم استفاده کرد و با کاربرد معادلات به دست آمده مي توان تخمين درستي از ميزان رگبار در واحد زمان با دوره برگشت طرح ايجاد نمود.