مقاله بررسي بازاريابي و مزيت نسبي بادام دراستان يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۷۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي بازاريابي و مزيت نسبي بادام دراستان يزد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بادام
مقاله بازاريابي
مقاله استان يزد
مقاله مزيت نسبي
مقاله حاشيه بازار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالم جلال
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آن جا كه بازاريابي، آخرين حلقه از زنجيره توليد محصول بشمار مي رود و مشكلات و ناكارايي آن مي تواند توانايي هاي توليد يك محصول را نيز ضايع كند، مسايل بازار رساني بادام در استان يزد مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش، با استفاده ازمطالعات ميداني و كتابخانه اي، مسايل و مشكلات گوناگون بازار رساني اين محصول، در استان يزد، بررسي شده است. در اين راستا، ضمن شناسايي مسيرهاي بازار رساني، حاشيه ي بازار عمده فروشي، خرده- فروشي و كارايي بازار محاسبه گرديد. با مصاحبه ي حضوري با صادركنندگان و بررسي اسناد و مدارك، مشكلات صدور محصول بررسي شد. مزيت نسبي توليد بادام در استان، با معيار هزينه منابع داخلي، برآورد گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده، نوسان قيمت در فصل برداشت و شفاف نبودن بازار، مهم ترين مشكلات توليد كنندگان در زمينه بازار بادام است. بازار داخلي بادام مسير ساده اي دارد و خدمات بازاريابي نظير درجه بندي، بسته بندي و تبديل به ندرت انجام مي شود. در اين بازار، خريداران محلي نقشي مهم به عهده داشته و سهم توليد كننده از قيمت نهايي بادام و مغز بادام بالاي ۵۰ درصد است. بيش ترين هزينه ي بازار رساني، مربوط به هزينه محل كسب و سرمايه در گردش است. كارايي بازار بادام با پوست، بالاي ۳۵ درصد است. همچنين، نتايج بدست آمده از اين پژوهش، نشان داد كه توليد بادام در استان يزد، داراي مزيت نسبي مي باشد و حمايت بيش تر از توليد كنندگان اين محصول به وسيله دستگاههاي ذيربط دولتي توصيه مي شود. همچنين، بمنظور يافتن بازارهاي جديد صادراتي و افزايش نفوذ در بازارهاي كنوني، حمايت از صادر كنندگان بادام براي شركت در نمايشگاههاي خارجي و يا انجام تبليغات در آن كشور ها توصيه مي شود.