مقاله بررسي بازانديشانه تاثير صور نابهنجار بر شدت همبستگي مکانيکي در دوران مدرن بر اساس تئوري دورکيم (مطالعه موردي: شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله جامعه شناسي ايران از صفحه ۱۳۶ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي بازانديشانه تاثير صور نابهنجار بر شدت همبستگي مکانيکي در دوران مدرن بر اساس تئوري دورکيم (مطالعه موردي: شهر تهران)
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شدت همبستگي مکانيکي
مقاله صور نابهنجار
مقاله کشورهاي پسااستعماري
مقاله تکه برداري
مقاله دوران گذار
مقاله تفسير مبتني بر گسست از دوران مدرن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفاري حسام الدين
جناب آقای / سرکار خانم: توفيق ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين نوشتار تلاش مي کند با نقد قرائت/برداشت خطي «تکامل گرايانه» از تئوري دورکيم-که تمام تواريخ مختلف را در مقابل مسلط قرباني مي کند-ابتدا در سطح مفاهيم با طرح مفهوم گيدنزي تفسير مبتني بر گسست از دوران مدرن و عدم پذيرش رويکرد مبتني بر دوران گذار، با بر ساختن مفهوم شدت همبستگي مکانيکي، قايل به ديالکتيکي بين انواع همبستگي در دوران هاي مختلف تاريخي شود و ديدگاه تکامل گرايانه خطي را به چالش کشد. سپس در سطح تجربي، با تعريف عملياتي از مفهوم فوق و يا سود جستن از روش کمي و تکنيک پيمايش (پرسشنامه محقق ساخته)، در شهر تهران به آزمودن رابطه مفهوم شدت همبستگي مکانيکي و مفهوم صور نابهنجار پرداخته و با بررسي تاثير مفاهيم جزيي مندرج در مفهوم صور نابهنجار، (يعني آنومي، عدم هماهنگي و تقسيم کار اجباري) بر شدت همبستگي مکانيکي، بسياري از پديده هاي اجتماعي مدرن را که خوانش هاي پيشين، با استناد به تئوري دوران گذار، يا آن را استثنا تلقي مي کرده و يا قادر به توجيه آن نبودند، به مفهوم کشد.