مقاله بررسي بازه عملکردي پراب دو حسگري فيلم داغ استوانه اي موازي در جريان هاي معکوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسي بازه عملکردي پراب دو حسگري فيلم داغ استوانه اي موازي در جريان هاي معکوس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان سنج سيم داغ
مقاله حسگر فيلم داغ استوانه اي شکل
مقاله جريان معکوس
مقاله دنباله
مقاله اثر حرارتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اردكاني محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري تهراني پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با استفاده از جريان سنج سيم داغ مي توان سرعت لحظه اي جريان هوا را با فرکانس بسيار بالا اندازه گيري کرد. با توجه به اين که جريان سنج سيم داغ بر مبنا انتقال حرارت عمل مي کند، از اين رو تشخيص جهت جريان هوا مشکل است. در اين مقاله براي تعيين جهت جريان هوا از دو حسگر فيلم داغ استوانه اي شکل که به صورت موازي قرار دارند، استفاده شده که با استفاده از اثر دنباله و حرارت ناشي از حسگر بالادست برحسگر پايين دست جهت جريان هوا را تشخيص مي دهد اثر دنباله و حرارت حسگر بالادست برحسگر پايين دست بررسي شده و با توجه به نتايج به دست آمده، پرابي با دو حسگر موازي به فاصله يک ميلي متر ساخته شده است. عملکرد اين پراب براي زاويه هاي مختلف جريان هاي آرام و آشفته بررسي شده و محدوده عملکرد آن ۱۰o± است.