مقاله بررسي بافت هاي نامتعادل و شيمي کاني ها در مجموعه سنگ هاي الترامافيک – مافيک خاور فريمان، شمال خاوري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي بافت هاي نامتعادل و شيمي کاني ها در مجموعه سنگ هاي الترامافيک – مافيک خاور فريمان، شمال خاوري ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شمال خاوري ايران
مقاله فريمان
مقاله سنگهاي الترامافيک
مقاله مافيک
مقاله شيمي کاني ها
مقاله دماي تبلور
مقاله کوماتي ايت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معاف پوريان غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورمعافي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي عابديني منصور
جناب آقای / سرکار خانم: امامي محمدهاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر اساس مشاهدات سنگ شناختي و مجموعه اي از داده ها که حاصل تجزيه نقطه اي کاني هاي اصلي و فرعي در سنگ هاي الترامافيک – مافيک خاور فريمان با گرايش کوماتي ايتي تا پيکريتي – توله ايتي بوده به بررسي برخي از ويژگي هاي ماگماهاي ميزبان و شرايط تبلور کاني ها در اين سنگ ها پرداخته ايم. بافت هاي نامتعادل مشاهده شده در سنگ هاي الترامافيک، شامل اليوين هاي توخالي کشيده و نوک تيز، پيروکسن هاي تار مانند، سوزني، اسکلتي و توخالي، و در سنگ هاي مافيک شامل اشکال شاخه اي از هم رشدي کلينوپيروکسن و پلاژيوکلاز بوده و نمايانگر رشد سريع بلورها تحت تاثير فروتافت يک مذاب است. محتواي بالاي Fo در بلورهاي اليوين مستلزم تعادل اين بلورها با يک مذاب سرشار از MgO با دماي بالا بوده است. بر اساس بالاترين ميزان Fo در بلور اليوين مشاهده شده در يک نمونه کوماتي ايتي، مقدار MgO و دماي ماگماي والد را به ترتيب در حدود %۲۳٫۷۴ و ۱۴۷۰ تا ۱۵۳۵ درجه سانتي گراد برآورد کرده ايم که همراه با شواهد ديگر، مانند محتواي بالاي TiO2 در ترکيب پيروکسن ها و اسپينل ها، نشان از وجود مذاب ريشه گرفته از خاستگاه گوشته اي زايا نظير خاستگاه هاي گوشته اي OIB و / يا LIP داشته و بر نقش احتمالي يک زبانه گوشته اي در اين سنگ زايي ها دلالت دارد.