مقاله بررسي باقيمانده آنتي بيوتيک در شيرهاي خام و پاستوريزه استان آذربايجان شرقي به روش دلوتست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي باقيمانده آنتي بيوتيک در شيرهاي خام و پاستوريزه استان آذربايجان شرقي به روش دلوتست
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باقيمانده آنتي بيوتيک
مقاله شير خام
مقاله شير پاستوريزه
مقاله دلووتست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منافي ديزج يكان مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حصاري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رافت سيدعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علي رغم اثرات مفيد آنتي بيوتيک ها در درمان بيماريهاي عفوني دام، باقيمانده آنها در گوشت و شير دام و انتقال آن به بدن انسان اثرات زيانبخشي دارد. هدف از اين تحقيق پايش باقيمانده آنتي بيوتيک ها در شيرهاي خام و پاستوريزه استان آذربايجان شرقي بود. براي اين منظور ۱۰ واحد گاوداري صنعتي، ۱۰ واحد مرکز جمع آوري شير استان و ۶ واحد کارخانه فراوري شير به صورت تصادفي انتخاب شد. نمونه هاي شير خام در ۵ تکرار و شير پاستوريزه در ۱۰ تکرار تهيه شد و از لحاظ باقيمانده آنتي بيوتيک به روش دلوتست اس پي مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري بين نمونه هاي شير خام دامداري هاي صنعتي با مراکز جمع آوري شير وجود نداشت. ۲۶ درصد نمونه هاي شير خام دامداريهاي صنعتي و ۱۶ درصد از نمونه هاي شير خام مراکز جمع آوري شير آلوده به انواع آنتي بيوتيک بودند. همچنين در نمونه هاي شير پاستوريزه، ۳۰ درصد از كل نمونه ها آلوده تشخيص داده شدند. لذا مي توان نتيجه گرفت که آلودگي شيرخام به باقيمانده آنتي بيوتيک مي تواند عامل مهم تهديد کننده سلامتي انسان تلقي گردد و در کنترل کيفي شير و محصولات لبني بايد مد نظر قرار گيرد.