مقاله بررسي باليني اثر گياه شيرين بيان بر گرگرفتگي زنان يائسه به صورت دوسوکور تصادفي و مقايسه آن با هورمون درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي باليني اثر گياه شيرين بيان بر گرگرفتگي زنان يائسه به صورت دوسوکور تصادفي و مقايسه آن با هورمون درماني
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يائسگي
مقاله گرگرفتگي
مقاله شيرين بيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منتي ليدا
جناب آقای / سرکار خانم: سياهپوش امير
جناب آقای / سرکار خانم: تدين ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يائسگي يک مرحله از زندگي زنان بوده که با علايم مختلف همراه مي باشد. يکي از علايم بسيار مشخص يائسگي گرگرفتگي بوده كه بر كار، فعاليتهاي اجتماعي، خواب و كيفيت زندگي تاثير مي گذارد. درمان رايج گرگرفتگي هورمون درماني بوده كه داراي بعضي عوارض سوء بوده و منع مصرف دارد. هدف اين مطالعه مقايسه اثر گياه شيرين بيان (Glcyrrhiza glabra) و هورمون درماني بر روي گرگرفتگي در زنان يائسه مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه باليني بر روي ۶۰ خانم يائسه انجام گرفت. نمونه ها به طور تصادفي به ۲ گروه دريافت کننده شيرين بيان (دي-رگليس، تهيه شده از عصاره شيرين بيان، ساخت شركت داروسازي رازك) روزي سه عدد و گروه دريافت کننده هورمون روزانه (نصف قرص استروژن كنژوگه ۶۲۵/۰ميلي گرم و نصف قرص مدروكسي پروژسترون ۵ ميلي گرم) تقسيم گرديدند. مشخصات فردي و گرگرفتگي زنان مورد مطالعه (با استفاده از ايندکس کوپرمن) قبل و پس از درمان در ۹ مرحله (يك هفته قبل از درمان و هفته هاي ۱, ۲, ۳, ۴, ۶, ۸, ۱۰, ۱۲ پس از درمان) جمع آوري گرديد.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد كه ميانگين كاهش مدت، شدت و تعداد گرگرفتگي در دو گروه شيرين بيان و هورمون درماني قبل و پس از درمان اختلاف نداشته و در هر دو گروه درمان علايم نسبت به قبل از درمان وجود داشته است.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه داروي شيرين بيان (دي-رگليس) نيز مانند هورمون جهت درمان گرگرفتگي دوران يائسگي موثر بوده و مي تواند به عنوان يك درمان جايگزين در جهت كاهش ميزان گرگرفتگي خصوصا براي كساني كه نمي توانند از هورمون درماني استفاده كنند.