مقاله بررسي باليني و آسيب شناسي حمام دراز مدت سولفات روي بر التيام ضايعات جلدي در ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۳۱ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسي باليني و آسيب شناسي حمام دراز مدت سولفات روي بر التيام ضايعات جلدي در ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سولفات روي.
مقاله زخم
مقاله ماهي كپور
مقاله التيام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ امجد
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسوني داور
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضايعات جلدي در ماهيان ناشي از عوامل ويروسي، باكتريايي، انگلي و عوامل مكانيكي و شيميايي بسيار شايع است، كه اين عوامل باعث پيشرفت سريع عفونت و مرگ ماهيان مي شوند. هدف از انجام اين مطالعه، تاثير حمام دراز مدت سولفات روي با دوزهاي ۱۵ و ۲۳ قسمت در ميليون (ppm) براي التيام ضايعات جلدي ناشي از برش جراحي در ماهي كپور است. در اين مطالعه تعداد ۲۱۰ عدد ماهي كپور با نمك ۳ درصد به مدت ۱۵ دقيقه ضدعفوني گرديدند. در تمامي ماهيان تحت آزمايش ابتداء يك برش به طول ۱٫۵ سانتيمتر و به عمق ۲ ميليمتر در قسمت پشتي و در سمت چپ ماهيان ايجاد گرديد. سپس ماهيان به ۳ گروه ۷۰ تايي تقسيم شدند. يك گروه به عنوان شاهد و دو گروه ديگر به عنوان گروه هاي تحت درمان با دوزهاي ۱۵ و ppm 23 در نظر گرفته شدند. در طول مدت تحقيق، در روزهاي ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۱۰، ۱۴و ۲۱ آزمايش و در هر مرحله تعداد ۷ عدد ماهي را از هر گروه به صورت تصادفي انتخاب نموده و از محل ضايعه نمونه هاي بافتي تهيه گرديد. نتايج مطالعه هيستوپاتولوژيك روند التيام در ضايعات، نشان داد كه بازسازي بافت پوششي در دومين روز آزمايش در تمام گروه ها آغاز و در هفتمين روز آزمايش در تمام گروه ها كامل شده بود. در گروه ۲ نسبت به گروه شاهد و گروه ۱ روند التيام به ويژه تشكيل بافت جوانه اي زودتر آغاز شده و سريع تر كامل گرديده بود. در مجموع نتايج حاصله از بررسي هاي باليني و هيستوپاتولوژيك مشخص نمود، سولفات روي به روش حمام به صورت محدود و تنها در شاخص هاي مرتبط با تشكيل بافت همبند در روند التيام زخم هاي جلدي ماهي تاثير مثبت داشته است.