مقاله بررسي باورها و ارزش هاي دانش آموزان، خانواده، و کتاب هاي درسي درباره تساوي جنسيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان (مطالعات زنان( از صفحه ۲۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي باورها و ارزش هاي دانش آموزان، خانواده، و کتاب هاي درسي درباره تساوي جنسيت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تساوي جنسيت
مقاله حل مساله
مقاله جامعه پذيري
مقاله باورها و ارزش هاي اجتماعي- فرهنگي
مقاله خانواده
مقاله کتاب هاي درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآراي مهرناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، بررسي باورها و ارزش هاي خانواده و کتاب هاي درسي در خصوص موضوع جنيست و نقش آن در چه گونگي بازنمايي و حل مساله تساوي جنسيت از سوي دانش آموزان است، به همين منظور، به روش مصاحبه نيمه ساختاريافته با ۱۸ دانش آموز پايه سوم دبيرستان و پيش دانشگاهي و خانواده آن ها و نيز به وسيله تحليل محتواي کتاب هاي درسي رشته علوم انساني (۲۴ کتاب درسي) دوره دبيرستان و پيش دانشگاهي، داده هايي در خصوص موضوع جنسيت جمع آوري شد.
يافته ها نشان مي دهد از مجموع ۱۶ مصاحبه انجام شده با والدين دانش آموزان ۲) مورد از والدين در مصاحبه شرکت نداشتند)، در ۱۲ مورد بين باورهاي والدين (پدر يا مادر) با دانش آموزان هم سويي وجود دارد. تحليل محتواي کتاب هاي درسي نيز نشان داد محتواي کتاب هاي درسي در جهت تقويت مرزبندي هاي جنسيتي است، اما به رغم پيام مشترک اين کتاب ها، دانش آموزان در حل مساله تساوي جنسيت، روي کردهاي ارزشي متفاوتي دارند.