مقاله بررسي باکتريمي بعد از انجام مداخلات عروق کرونر از راه پوست (PCI) در بيمارستان رجايي در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي باکتريمي بعد از انجام مداخلات عروق کرونر از راه پوست (PCI) در بيمارستان رجايي در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري عروق کرونر
مقاله مداخلات عروق کرونر از راه پوست
مقاله باکتريمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قليچ يونس
جناب آقای / سرکار خانم: معدني محسن
جناب آقای / سرکار خانم: الماسي نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري قلبي – عروقي شايع ترين بيماري مزمن در اغلب نقاط جهان است. بيماري عروق کرونر علت عمده ناتواني و مرگ و مير ناشي از بيماري ها است و مداخلات عروق از راه پوست (PCI) به عنوان رايج ترين روش درماني آن در حال افزايش است و عوارض عفوني اين روش هر چند ناشايع است ولي با پيامدهاي وخيم و کشنده همراه است. هدف از اين مطالعه بررسي باکتريمي بعد از انجام مداخلات عروق کرونر از راه پوست (PCI) است.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي – مقطعي به روش تصادفي بر روي ۲۳۰ بيمار بدون سابقه دريافت آنتي بيوتيک و بدون تب که تحت PCI در بيمارستان رجايي در سال ۱۳۸۶ قرار گرفته بودند انجام شد، بعد از اتمام PCI سه نوبت کشت خون به فاصله هر ۸ ساعت گرفته شد. مشخصات فردي و ريسک فاکتورهاي آنها ثبت شد و بيماران از نظر عوارض عفوني پيگيري شدند.
يافته ها: فراواني باکتريمي ۵٫۷ درصد بود و هيچ کدام از بيماران دچار علايم عفونت نشدند. شايع ترين ارگانيسم استافيلوکک اپيدرميديس بود. فراواني باکتريمي با طول مدت پروسيجر و تعداد رگ تحت PCI و نوع پروسيجر همراهي داشت.
بحث و نتيجه گيري: باکتريمي بعد PCI از لحاظ کلينيکي غيرقابل اهميت مي باشد و بايد PCI با حداقل زمان و در شرايط استريل انجام شود و پروفيلاکسي روتين قبل از انجام آن توصيه نمي شود.