مقاله بررسي برابري در تامين مالي هزينه هاي سلامت خانوارهاي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مديريت سلامت از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي برابري در تامين مالي هزينه هاي سلامت خانوارهاي ايراني
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي اسف بار
مقاله مشاركت مالي در نظام سلامت
مقاله عدالت در سلامت
مقاله FFCI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فضايلي اميرعباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: افزايش هزينه هاي خدمات سلامت مشکلاتي در زمينه تامين مالي هزينه هاي سلامت به وجود آورده و تامين هزينه هاي سلامت خانوارها يک چالش مهم در نظام سلامت شده است. طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت، اگر خانوار بيش از چهل درصد توان پرداخت خود را صرف هزينه هاي سلامت نمايد، در تامين ساير مايحتاج لازم براي يک زندگي مناسب دچار مشکلات جدي خواهد شد. هدف اين مطالعه تعيين برابري تامين مالي هزينه هاي سلامت خانوارهاي ايراني (۱۳۸۲-۱۳۸۶) بود.
روش بررسي: با نگاهي به وضعيت برابري در سلامت در سال هاي گذشته با استفاده از شاخص مشارکت عادلانه در تامين مالي نظام سلامت
(FFCI) به تبيين وضعيت موجود در کشور مي پردازيم، و متغيرهاي کمي و کيفي اثرگذار بر احتمال مواجه شدن با هزينه هاي کمرشکن سلامت را بر اساس داده هاي بودجه خانوار در سال ۱۳۸۶ بررسي مي کنيم.
يافته ها: حدود ۲٫۵ درصد از جمعيت کشور در معرض هزينه هاي فاجعه بار سلامت قرار داشتند. گروه هاي ذيل احتمال مواجهه بيشتري با هزينه هاي غير قابل تحمل درمان دارند: خانوارهاي روستايي، تحت تکفل بيکاران، خانوارهايي که تعداد فرزندان زير ۱۲ سال و اشخاص بالاي ۶۰ سال آنان بالاتر از متوسط جامعه است؛ و بدون چتر حمايتي بيمه اثر بيمه.
نتيجه گيري: روند حرکت شاخص FFCI در دوره ۱۳۷۴تا ۱۳۸۱ با آهنگ کندي کاهش و اخيرا اندکي بهبود يافته است. سياست هاي بخش سلامت نتوانسته تغيير معناداري در جهت بهبود عدالت در تامين مالي ايجاد کند. محاسبه اثر نهايي متغير مربوط به بيمه نمايانگر تاثير ناچيز اين متغير در جلوگيري از مواجه شدن با هزينه هاي اسف بار سلامت مي باشد. اهتمام بيشتر در جهت افزايش کارايي هزين ههاي سلامتي و بهبود و کارآمد کردن نظام بيمه سلامتي ضروري است.