مقاله بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه بنه (Pistacia mutica) در جنگل هاي منطقه ماه پرويز ياسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زيستي از صفحه ۲۹ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي از خصوصيات رويشي گونه بنه (Pistacia mutica) در جنگل هاي منطقه ماه پرويز ياسوج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه بنه
مقاله خصوصيات رويشي
مقاله جنگل هاي ماه پرويز
مقاله جنگل هاي ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح چاي ميرمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزان اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: پناه پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح چاي سيده رضوانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي كمي و كيفي گونه بنه pistacia mutica F.&M. محدوده اي به وسعت ۲۰۰ هكتار در شمال شرقي شهر ياسوج واقع در جنگل هاي گردنه ماه پرويز انتخاب گرديد. با انتخاب عرصه مورد مطالعه، محدوده پراكنش درختان بنه بر روي نقشه توپوگرافي ۲۰۰۰۰/۱ مشخص و محصور گرديد. سپس با تهيه شبكه تصادفي سيستماتيك به ابعاد ۲۰۰×۲۰۰ متر ۴۰ قطعه نمونه ۲۰ آري دايره اي شكل (۸ هكتار) مشخص و كليه فعاليت ها و اندازه گيري هاي كمي و كيفي در اين قطعات متمركز گرديد. در اين قطعات نمونه اندازه گيري كمي شامل: تعداد در هكتار، ارتفاع درخت، قطر تاج، قطر برابر سينه، حجم و … همچنين اندازه گيري کيفي شامل: وضعيت تاج، فرم گونه، درصد اختلاط گونه ها و كيفيت تنه و تاج درختان انجام شد. نتايج حاصله نشان مي دهد: با توجه به تنكي جنگل هاي منطقه مورد مطالعه، درختان با ارتفاع بالا مشاهده نمي شود. در اين منطقه دامنه ارتفاعي درختان دانه زاد ۵ الي ۱۰ متر و شاخه زادها بين ۲ تا ۸ متر مي باشد. اندازه گيري قطر برابر سينه درختان نمونه نشان مي دهد كه بيشترين تعداد درختان در كلاسه قطري بين ۱۰ تا ۳۰ سانتي متري پراكنش دارند. از نظر تاج پوشش و تراكم درختان جنگلي، بيشترين تراكم تاج پوشش مربوط به تيپ بلوط بنه با ۹/۸۳ اصله در هكتار و كمترين تراكم مربوط به تيپ بنه-بادام كوهي با ۸/۴۱ اصله در هكتار مي باشد. ميانگين موجودي در هكتار برابر با ۸۶/۱۴۸ سيلو در هكتار مي باشد. نسبت درصد اختلاط گونه هاي درختي و درختچه اي در قطعات نمونه به ترتيب گونه بنه ۳۲/۶۵ درصد، بلوط با ۴۳/۵ درصد، بادام ۶۹/۳ درصد، كيكم با ۶۳/۲ درصد و ساير گونه ها با ۹۳/۲۲ درصد مي باشند. نتايج حاصل از بررسي كيفي توده جنگلي منطقه مورد مطالعه نيز نشان مي دهد كه در مجموع ۱/۱۲ درصد از درختان آلوده به آفات و امراض، ۱۳درصد سرشكسته، ۸/۶ درصد سرخشكيده، ۴/۵ درصد درون پوسيده، ۹/۷ درصد بريدگي مصنوعي، ۱/۵ درصد كنده سوزي، ۷ درصد سرشاخه زني و ۳ درصد چراي سرشاخه اي مي باشند. در مجموع تنه درختان كوتاه و داراي انشعابات زياد و در درختان بلوط به شكل جست گروه و فاقد ارتفاع بلند هستند اكثر درختان مصرف هيزمي داشته و فاقد مصارف تجارتي و صنعتي مي باشند.