مقاله بررسي برخي از نیازهاي رويشگاهي و خصوصيات كمي و كيفي بنه در جنگل هاي شهرستان خلخال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۸۹ تا ۴۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي برخي از نیازهاي رويشگاهي و خصوصيات كمي و كيفي بنه در جنگل هاي شهرستان خلخال
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنه
مقاله خاك
مقاله آب و هوا
مقاله قطر برابر سینه
مقاله ارتفاع
مقاله زادآوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي کيا يونس
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي نيارق جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 بنه (پسته وحشی) درختی است که در بیشتر اقلیم های خشک و نیمه خشک ایران رویش دارد و منطقه خلخال یکی از رویشگاه های مهم آن در استان اردبیل است. به منظور شناخت شرايط رويشگاهي این گونه در منطقه خلخال، شش رويشگاه، بنه خلخال، مزرعه، نوده، كندرق، جعفرآباد و نيمهيل انتخاب و خصوصیات خاک، اقلیم، پستی و بلندی و رشد درختان بنه آنها مورد مطالعه قرار گرفتند. در کل ۱۰۹ قطعه نمونه به مساحت ۴۰۰ مترمربع به روش انتخابی تعیین و خصوصیات کمی درختان بنه شامل تعداد در قطعه نمونه، ارتفاع کل، قطر برابرسینه، رویه زمینی، طول تنه و قطر تاج اندازه گیری شدند. نتايج نشان داد که بنه در ارتفاع بين۷۶۰ تا ۱۸۰۰ متر از سطح دريا و در رويشگاه هايي كه متوسط بارندگي ساليانه ۳۲۰ تا۴۴۰ ميلي متر و ميانگين دماي ساليانه آنها بين ۲/۱۰ تا۱/۱۷ درجه سانتي گراد متغير است، پراكنش دارد. خاك رويشگاه هاي پسته وحشي از نوع خاك هاي كم تحول يافته ليتوسول كم عمق تا نيمه عميق مي باشد. اسيديته خاك از ۴/۷ تا ۱/۸ و هدايت الكتريكي آن ۲۱/۰ تا ۳۹/۰ دسي زيمنس بر متر متغير است. بنه در منطقه شش تيپ غالب را تشكيل مي دهد که عبارتند از: تيپ خالص بنه، تيپ ارس ـ افرا همراه بنه، تيپ سياه تلو ـ بنه، تيپ بنه ـ بادام همراه قره ميخ، تيپ ارس ـ بنه همراه بادام و تيپ سياه تلو ـ ارس همراه بنه. نتايج آماربرداري نشان داد که ميانگين قطر برابرسينه درختان بنه در رويشگاه مزرعه ۶/۱۴ سانتي متر و در رويشگاه نيمهيل ۶/۴ سانتي متر مي باشد. حداكثر ارتفاع تنه در رويشگاه مزرعه ۹/۱ متر و حداقل آن در  رويشگاه جعفرآباد ۸۱/۰ متر ارزيابي شد. ميانگين قطر تاج درختان ۴۸/۲ متر و ميانگين ارتفاع كل درختان بنه ۹۰/۲ متر است كه به دلیل قطع و بهره برداري بي رويه درگذشته، فاقد تنه واحدي مي باشند.